Każda szkoła, która chce budować markę szkoły przyjaznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, znajdzie w projekcie PTD rozwiązania dla siebie. Są to pomysły na dobre, innowacyjne praktyki, których wdrożenie przybliży placówkę do wzorcowego modelu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Uczestnicy projektu będą mieli okazję rozwinąć swoje kompetencje i podzielić się własnymi doświadczeniami podczas cyklu webinarów prowadzonych przez wybitnych ekspertów. Partnerem przedsięwzięcia jest Wydawnictwo Operon – twórca metody Ortograffiti i propagator klubów Ortograffiti, które realizują cele projektu.

ptd i ortograffiti

 
Szkoła z innowacją pedagogiczną PTD

Wdrażanie nowych standardów pomocy psychologiczno-pedagogicznej wiąże się z podejmowaniem działań kompleksowych, ale też nietuzinkowych i nowatorskich. Każda szkoła może wybrać coś dla siebie, realizując innowację pedagogiczną lub rozwijając już zainicjowane działania.

Wśród dobrych praktyk zalecanych przez PTD są między innymi:

 1. Opracowanie i wdrożenie kryteriów oceniania uczniów dyslektycznych.
 2. Przeprowadzenie diagnozy u uczniów według Skali Ryzyka Dysleksji.
 3. Założenie Klubu Ortograffiti lub Klubu Przyjaciół Bratka, by zapewnić profesjonalną pomoc uczniom wymagającym dodatkowego wsparcia w uczeniu się czytania i pisania.
 4. Organizowanie w szkole Europejskiego Dnia Świadomości Dysleksji.
 5. Udział uczniów w akcjach i programach czytelniczych.
 6. Rozwijanie zainteresowań i mocnych stron uczniów z dysleksją.

 
Kluby Ortograffiti jako innowacja pedagogiczna

Jeśli spośród wielu proponowanych przez PTD dobrych praktyk wybrali Państwo Kluby Ortograffiti, to poniżej przedstawiamy więcej informacji na ich temat.

Kluby Ortograffiti działają w szkołach już od kilku lat. I świetnie się sprawdzają! Są atrakcyjną formą realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodną z rozporządzeniem MEiN.

Co zyskają nauczyciele, szkoły i uczniowie, realizując innowację pedagogiczną w postaci klubu Ortograffiti?

Nauczyciele:

 • wdrożą nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
 • zapewnią profesjonalną pomoc uczniom wymagającym wsparcia w uczeniu się czytania i pisania;
 • zdobędą nowe kompetencje, niezbędne do awansu zawodowego;
 • zyskają nowe narzędzia, w tym prezentacje multimedialne do prowadzenia zajęć;
 • otrzymają wsparcie w grupie facebookowej – Klub Ortograffiti;
 • dostaną Certyfikat Innowatora Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

 
Szkoła:

 • zrealizuje zadania wynikające z rozporządzenia MEiN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • osiągnie efekty, które są przedmiotem ewaluacji szkoły;
 • zbuduje relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej;
 • uzyska Certyfikat PTD potwierdzający wdrażanie przez szkołę nowoczesnych standardów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 
Uczniowie:

 • osiągną lepsze wyniki w nauce;
 • pokonają trudności w uczeniu się;
 • otrzymają atrakcyjne gadżety klubowe;
 • dostaną dyplomy.

 
 
Więcej o zakładaniu klubów Ortograffiti TUTAJ.

Szerzej o innych innowacyjnych praktykach zalecanych przez PTD przeczytają Państwo tu: https://www.ptd.edu.pl/innowacjepedagogiczne.html