Rozwój kluczowych kompetencji, większa motywacja do nauki, odkrywanie i rozwijanie swoich mocnych stron, lepsze wyniki w nauce i przygotowanie do przyszłych wyzwań to tylko niektóre korzyści wynikające z zastosowania projektów edukacyjnych w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się.

 

Metoda projektu na stałe wpisała się w naszą edukację. Szkoły i nauczyciele chętnie realizują z uczniami projekty zarówno o charakterze edukacyjnym, jak i społecznym czy kulturalnym. Efekty zastosowania metody projektu są tak widoczne i tak oczywiste dla wszystkich, że chęć ich wdrażania wciąż rośnie. Jednak czy tak samo oczywiste jest wykorzystanie projektów na zajęciach dodatkowych, np. dydaktyczno-wyrównawczych czy korekcyjno-kompensacyjnych? Na te zajęcia uczęszczają dzieci, którym bardziej niż innym brakuje okazji do odnoszenia sukcesów – a właśnie praca metodą projektu, jak żadna inna, daje każdemu uczestnikowi szansę na robienie czegoś, co potrafi, na podejmowanie zadań uwzględniających jego zainteresowania czy na wykazywanie się swoimi talentami. Można wręcz powiedzieć, że metoda projektu jest uszyta na miarę zajęć dodatkowych.
  

Projekty w Metodzie Ortograffiti

Jedną z często stosowanych metod w pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się czytania i pisania jest Metoda Ortograffiti. Korzystają z niej terapeuci pedagogiczni na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i poloniści na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Metoda ta realizuje założone cele terapeutyczne (kształcące) za pomocą zeszytów ćwiczeń dla uczniów, które:

 • rozwijają procesy poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania (percepcja wzrokowa, słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa);
 • doskonalą umiejętności czytania (technika i tempo) oraz pisania (poprawność ortograficzna i kształtne pismo).

 
Jednak to nie wszystkie cele Metody Ortograffiti. Równie ważne jest odkrywanie i rozwijanie mocnych stron uczniów, budowanie ich poczucia własnej wartości, a także wzmacnianie poczucia sprawczości. Bez takiego wsparcia trening umiejętności nie przyniósłby oczekiwanych efektów. Te ostatnie cele są realizowane właśnie dzięki projektom edukacyjnym, które są integralną częścią Metody Ortograffiti.
 

Cykl spotkań online „Maj z Metodą Ortograffiti”

Jeśli chcą Państwo krok po kroku wdrożyć Metodę Ortograffiti oraz wspierać swoje działania za pomocą projektów edukacyjnych, to zapraszamy na cykl warsztatów „Maj z Metodą Ortograffiti”.

warsztat orto drugi

Już 15 maja, o godz. 18.00–19.00, zapraszamy nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w klasach IV–VI na spotkanie „Na dysleksję Metoda Ortograffiti. Praktyczny instruktaż wdrożenia Metody w klasach IV–VI”. Będziemy się wspólnie uczyć, jak korzystać z pomocy i  narzędzi Ortograffiti, jak wspierać działania metodą projektu, jak zakładać i prowadzić kluby Ortogarffiti oraz jak budować markę Animatora Ortograffiti, a także gdzie rozwijać kompetencje specjalisty ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
 

Bank projektów Ortograffiti

Nauczyciele pracujący Metodą Ortograffiti mają do dyspozycji bank projektów edukacyjnych, które wymyślili i sprawdzili w praktyce pedagodzy z całego kraju. Opisy projektów wraz z dokumentacją zdjęciową są dostępne na stronie ortograffiti.pl.

Najbardziej popularne pomysły na pracę metodą projektu

 • Starsi młodszym
   

Uczniowie starsi przygotowują zabawy i konkursy ortograficzne utrwalające prawidłową pisownię dla uczniów z klas młodszych. Przykładowe projekty: Czytanie na szkoły powitanie (wrzesień), Mania ortograficznego grania, czyli tworzymy planszówkę (grudzień), Jak opanować trudne słówka, radzi mądra sówka (luty), Czytanie i rysowanie, czyli Dnia Książki świętowanie (kwiecień)…

 • Lapbook ortograficzny
   

Lapbook jest rodzajem teczki tematycznej, w której można umieścić wiadomości na wybrany temat. Tutaj są to zasady pisowni wyrazów z óurzżchh. Kolorowy karton pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, wierszyki, wykresy i słówka, które umieszczone są w kieszonkach, książeczkach i kopertach o przeróżnych kształtach. Lapbook staje się dzięki temu papierowym teatrzykiem oglądanym na naszych kolanach – stąd pochodzi nazwa projektu, tłumaczona z języka angielskiego – „książka na kolanach”.

 • Matematyka wokół nas
   

Warto pokazać uczniom ciekawe zastosowania matematyki, na przykład wykorzystanie matematyki w zdrowym odżywianiu się. Można zaproponować uczniom przygotowanie degustacji zdrowej żywności na korytarzu w szkole lub nawet poza nią. Przy okazji degustacji uczestnicy dowiadują się między innymi o wartości energetycznej produktów, ich składzie, zawartości witamin czy błonnika itp.
 

Udział w tego typu projektach daje wiele korzyści jego uczestnikom. Przede wszystkim uczą się przez działanie. Zdobytą wiedzę wykorzystują w praktyce, co pozwala lepiej zrozumieć materiał i utrwalić go, co szczególnie ważne dla dzieci z trudnościami. Rozwój umiejętności kluczowych, takich jak: współpraca, kreatywność, rozwiązywanie problemów, prezentacja swoich pomysłów czy zarządzanie czasem, to kolejna zasługa pracy metodą projektu. Ponadto prezentowanie własnych dzieł na forum innych klas czy całej szkoły buduje poczucie własnej wartości i motywuje do dalszych działań. Uczniowie zazwyczaj postrzegani jako ci słabsi teraz błyszczą jako inicjatorzy i twórcy. To daje moc! I wreszcie coś nie do przecenienia – zadania w ramach projektu wymagają różnych umiejętności, dlatego każdy uczeń znajdzie coś, w czym może się wykazać. To indywidualizacja, która wzmacnia mocne strony dziecka.  

Wszystkie te korzyści przekładają się na lepsze wyniki w nauce i przygotowanie uczniów do przyszłych wyzwań.
 

Harmonogram kolejnych spotkań z cyklu „Maj z Metodą Ortograffiti”

8 maja, godz. 18.00–19.00 
„Na dysleksję Metoda Ortograffiti. Jak zadbać o to, by każdy uczeń pracował w swoim zeszycie ćwiczeń – sprawdzone sposoby” 

15 maja, godz. 18.00–19.00
„Na dysleksję Metoda Ortograffiti. Praktyczny instruktaż wdrożenia Metody w klasach IV– VI”   

22 maja, godz. 18.00–19.00 
„Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia. Dyskalkulia. Metoda Ortograffiti w pracy z uczniami klas IV–VI” 

29 maja, godz. 18.00–19.00 
„Na dysleksję Metoda Ortograffiti. Praktyczny instruktaż wdrożenia Metody w edukacji wczesnoszkolnej” 

 
Warto korzystać z Metody Ortograffiti, by dać uczniom szansę rozwinąć skrzydła!