Zapraszajmy uczniów do Klubu Ortograffiti, a nie na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze czy korekcyjno-kompensacyjne! Realizujmy projekty! Uczmy czytania, pisania i liczenia w sposób profesjonalny i skuteczny, ale też atrakcyjny dla uczniów!

 

Zajęcia dodatkowe rządzą się swoimi prawami. Jak sama nazwa wskazuje, mają charakter dodatkowy, czyli drugorzędny, ponadplanowy. Są niezbyt miłym i niezbyt wyczekiwanym dodatkiem do szkolnych zajęć obowiązkowych. Poza tym udział w nich jest zazwyczaj konsekwencją występowania jakichś trudności. To z kolei oznacza, że uczniowie uczęszczający na takie zajęcia mają obniżone poczucie własnej wartości, nadszarpnięte przez niepowodzenia. Udział zaś w takich zajęciach, które trochę odstraszają już samą nazwą (dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne), z definicji nie łączy się z pozytywnymi emocjami. Dlatego warto zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zmienić postrzeganie zajęć dodatkowych, zwłaszcza że coraz więcej uczniów potrzebuje dodatkowego wsparcia. Metoda Ortograffiti przychodzi z pomocą!
 

Dlaczego zastosowanie Metody Ortograffiti może zachęcić uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych?

Metoda Ortograffiti to najbardziej kompleksowa metoda pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i liczenia, zarówno tymi o podłożu dyslektycznym, jak i wynikającymi z różnego typu zaniedbań. Metoda jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Funkcjonuje w polskich szkołach od 20 lat i dzięki niej wielu uczniów, dziś już dorosłych ludzi, nauczyło się sztuki czytania i pisania – mimo trudności.

W czym tkwi sekret tej metody? W tym, że jest skuteczna i atrakcyjna!

1. SKUTECZNA, bo przynosi wyraźną poprawę ćwiczonych umiejętności, a dzięki temu uczniowie:

  • zyskują poczucie własnej wartości;
  • odczuwają satysfakcją z pracy, mimo wysiłku;
  • chętniej i z większym zaangażowaniem pracują.

 
2. ATRAKCYJNA, bo ćwiczenia dla uczniów są tak skonstruowane, że uczą, bawiąc, zachęcają piękną grafiką i dostosowaniem do potrzeb percepcyjnych dzieci, ponadto dlatego, że dzieci uczęszczają do Klubów Ortograffiti, a nie na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze czy korekcyjno-kompensacyjne, a także dlatego, że obok ćwiczeń dzieci uczestniczą w projektach, które pozwalają wzmacniać mocne strony uczniów, dzięki czemu uczniowie:

  • lubią przychodzić na zajęcia do Klubów (zdarza się, że wzbudzają tym zazdrość u innych uczniów);
  • z zaangażowaniem i przyjemnością uczestniczą w zajęciach;
  • wykazują się swoimi mocnymi stronami, co buduje ich poczucie wartości.

 
Maj z Metodą Ortograffiti

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z cyklu Maj z Metodą Ortograffiti, które uczą, jak wdrożyć Metodę w szkole!

 
Dlaczego ważne jest, aby każdy Twój uczeń pracował z własnym zeszytem ćwiczeń z serii Ortograffiti? Jak to wpływa na skuteczność i atrakcyjność zajęć? Poznajmy sprawdzone sposoby ekspertek w dziedzinie terapii pedagogicznej.

warsztat orto pierwszy

Jak krok po kroku wdrożyć Metodę Ortograffiti w klasach IV-VI Będziemy się wspólnie uczyć, jak korzystać z pomocy inarzędzi Ortograffiti, jak wspierać działania metodą projektu, jak zakładać i prowadzić kluby Ortogarffiti, jak budować markę Animatora Ortograffiti, gdzie rozwijać kompetencje specjalisty ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

warsztat orto drugi

A wkrótce:

 
Warto korzystać z Metody Ortograffiti, by dać szansę rozwinąć skrzydła uczniom!