stara fotografia wojenna
Upowszechnienie historii Polski XX wieku oraz upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego – to cele kampanii BohaterON, która jest realizowana od 2016 roku przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria. Jej przewodnie hasło to
Pamięć – Edukacja – Pomoc.

                               

Pamięć – Edukacja – Pomoc

BohaterON jest organizowany od trzech lat. Połączenie dwóch słów w nazwie kampanii – „bohater” i „on” – ma symbolizować włączenie świadomości społecznej dotyczącej historii. Organizatorzy podkreślają istotę pamięci i opowiadania historii Polski przez nas samych, co ma wspierać proces budowania tożsamości narodowej. W tym celu w szkołach są organizowane warsztaty, a dla najbardziej zaangażowanych placówek – spotkania z bohaterami Powstania Warszawskiego. Uczniowie poznają nie tylko historię kraju, ale także świadków i uczestników wydarzeń z 1944 roku. Dowiadują się, jakie emocje towarzyszyły im w ciężkim czasie walki o stolicę. Rezultatem tego spotkania są kartki i listy adresowane do uczestników powstania – przez trzy edycje kampanii napisano ich ponad pół miliona! Dodatkowo nauczyciele mają szansę wziąć udział w seminariach, podczas których poznają sposób na niestandardową lekcję historii. Oprócz pamięci i edukacji, misją BohaterONu jest pomoc skierowana do uczestników walk o stolicę – wsparcie w codziennych obowiązkach oraz koordynacja pomocy medycznej.

BohaterON w twojej szkole

W projekcie mogą wziąć udział wszystkie placówki edukacyjne, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, drużyny harcerskie czy hufce pracy. Uczniowie mają szansę na uczestnictwo w jednej z największych polskich kampanii o tematyce historycznej, dzięki której zdobędą cenną wiedzę i doświadczenie. Każda ze szkół, która włączy się w akcję, otrzyma i imienne zaświadczenie dla koordynatora oraz bezpłatne materiały edukacyjne. Najbardziej zaangażowane placówki będą miały niepowtarzalną okazję spotkać się ze świadkami Powstania oraz wziąć udział w gali Nagród BohaterONy.

Jak dołączyć do kampanii?

Należy:

  • Zapoznać się z regulaminem
  • Do 2 października wypełnić formularz zgłoszeniowy
  • Odebrać e-mail z potwierdzeniem udziału w projekcie oraz elektronicznymi materiałami edukacyjnymi.
  • Przeprowadzić lekcję na temat historii Polski XX wieku zakończoną akcją pisania kartek do Powstańców.
  • Do 31 października przesłać wypisane kartki na adres Fundacji.

 

Źródło: https://bohateron.pl/