Nauczyciel powinien wiedzieć, co w edukacyjnej przestrzeni rzeczywiście się zmienia, a co będzie tylko przejściową modą.

Wydaje się, że wizja szkoły nakreślana ostatnio to spojrzenie na wskroś nowoczesne: dominacja cyfryzacji nad papierową materią książek i szkolnych tablic, odejście od transmisyjnego przekazywania wiedzy na rzecz jej projekcji. W konsekwencji następuje zmiana roli nauczyciela – przestaje on być kimś, kto wykłada i przekazuje wiedzę, a zmienia się w kogoś, kto współuczestniczy w jej tworzeniu. 

Jak nową postać i rolę nauczyciela postrzega wieloletni pedagog? Zapraszamy do lektury i komentowania.

http://kursy.operon.pl/Blogi/Blog-Rolanda-Maszki/Zmiana-ustroju-szkolnego-zmieni-nauczyciela