Swoją wdzięczność i uznanie okazują w tym dniu bukietami kwiatów, drobnymi prezentami, własnymi wypiekami bądź – po prostu – słowami. Specjalnie z tej okazji litewscy uczniowie przygotowują również występy artystyczne.

W Dniu Nauczyciela nauczyciele w Estonii nie prowadzą zajęć. W ich rolę wcielają się za to uczniowie ze starszych roczników – samodzielnie przygotowują, a następnie prowadzą lekcje dla młodszych kolegów. Jak podkreślają nauczyciele, zwyczaj ten niesie ze sobą pewną wartość wychowawczą – młodzi ludzie uczą się współodpowiedzialności, a także na własnej skórze mogą poznać, z jakim wysiłkiem wiąże się nauczycielska profesja.

Młodsi uczniowie swoją wdzięczność okazują głównie poprzez wręczanie laurek, niewielkich prezentów lub bukietów kwiatów. Podobnie jak w Polsce wszyscy uczniowie dbają także, by święto to należycie uczcić. W zależności od tradycji panujących w konkretnej szkole są to pokazy taneczne, teatralne, występy recytatorskie i muzyczne. Często odbywają się też w tym dniu zawody sportowe, w których uczestniczą zarówno pedagodzy, jak i uczniowie.

Od 1994 r. Estonia świętuje Dzień Nauczyciela wraz z kilkudziesięcioma innymi krajami 5 października. Szczególnym dniem w życiu estońskich szkół jest również 1 września. W tym dniu nie tylko rozpoczyna się rok szkolny i akademicki, lecz także jest obchodzony Dzień Wiedzy.

Ciekawostki z Estonii:

  • Pierwsze szkoły na terenach dzisiejszej Estonii powstały już w XIII–XIV wieku. Powoływano je przy ówczesnych klasztorach i katedrach.
  • Pierwszy elementarz w języku estońskim został wydany w 1575 r. jednak estoński stał się językiem wykładowym na tutejszych uniwersytetach dopiero w 1919 r.
  • Nauka w szkole podstawowej trwa 9 lat.