Choć w Republice Południowej Afryki Dzień Nauczyciela przypada na okres ferii, to nie przeszkadza społecznościom szkół aktywnie w nim uczestniczyć. Nauczycielskie święto obchodzi się w RPA organizując nie tylko okolicznościowe akademie, lecz także branżowe seminaria czy... targi pracy. 

Republika Południowej Afryki jest jednym z ponad stu krajów, które włączają się w obchody Międzynarodowego Dnia Nauczyciela ustanowionego na 5 października. Tradycyjnie świętu towarzyszą tu występy przygotowane przez uczniów, a także ich osobiste wyrazy wdzięczności (najczęściej w postaci laurek bądź kupionych kart okolicznościowych). Władze oświatowe wręczają odznaczenia dla najzdolniejszych i najbardziej zasłużonych pracowników szkół. Państwowe odznaczenia w ośmiu kategoriach wręcza również minister edukacji. Odznaczani są najlepsi nauczyciele poszczególnych szczebli edukacyjnych, a także dyrektorzy szkół oraz pedagodzy z najdłuższym stażem pracy.

Z okazji Dnia Nauczyciela są organizowane również konkursy i kampanie, których celem jest promowanie misji nauczycielskiej i ukazanie wysiłku, z jakim na co dzień mierzą się pedagodzy w swojej pracy. Nagradzani są nie tylko młodzi uczestnicy, lecz także – poprzez wsparcie finansowe – szkoły. W tym roku podczas obchodów Dnia Nauczyciela w RPA szczególnie wspominano postać Nelsona Mandeli, zmarłego 5 grudnia 2013 r., legendarnego działacza politycznego i lidera ruchu przeciwko apartheidowi.

Środowiska oświatowe RPA podchodzą do święta także pragmatycznie. W tym dniu na uczelniach bywają organizowane na przykład specjalne nauczycielskie targi pracy. Z jednej strony studenci zachęcani są do podjęcia pedagogicznego wyzwania, a z drugiej – sami nauczyciele mogą wymieniać się doświadczeniami i zorientować się w sytuacji na rynku pracy w oświacie. Dzień Nauczyciela stanowi także okazję do organizowania branżowych seminariów.

Ciekawostki z RPA:

  • Rok szkolny jest podzielony na cztery semestry. Trzy z nich trwają 11 tygodni, a jeden – 9. Najdłuższe, blisko miesięczne, są ferie na przełomie roku kalendarzowego oraz czerwca i lipca. Krótsze, około tygodniowe, przypadają na przełom marca i kwietnia oraz październik.
  • Subwencja oświatowa jest uzależniona od zamożności rodziców uczniów. Edukacja jest darmowa tylko w szkołach, do których uczęszczają najubożsi. W pozostałych placówkach trzeba dopłacać do kształcenia. 
  • Statystycznie na jednego nauczyciela przypada w RPA 30 uczniów. Dla porównania w polskich szkołach podstawowych ten współczynnik wynosi 10,5, a średnia dla krajów OECD to 16,5.