Podczas Inspir@cji 2021 uczestnicy zgłosili autorskie pomysły na hasła, z którymi każdy nauczyciel mógłby się utożsamić i które z dumą nosiłby na swojej koszulce. Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że hasła wybrano i tym samym rozstrzygnięto konkurs. Dziękujemy Państwu za wszystkie oddane głosy. Jak brzmi najbardziej inspirujący belferski przekaz?
                         

                                                       
Najbardziej inspirujące hasła – rozstrzygnięcie konkursu

W konkursie otrzymaliśmy aż 75 zgłoszeń, które podzielono na 5 kategorii: EDUKACJA, INSPIRACJA, NAUCZANIE, NAUCZYCIEL, UCZEŃ.  

Głosowanie trwało do 26 listopada. Każdy mógł oddać tylko 1 głos w każdej kategorii. Czyli łącznie mogli Państwo oddać maksymalnie 5 głosów.  

Autorzy 3 haseł, które zdobyły najwięcej głosów, otrzymają nagrodę pieniężną i koszulki ze swoim hasłem.  

 

Poznajmy zwycięskie hasła: 

EDUKACJA TO KREACJA  
NIE BIUROKRACJA 

NIE MA ZŁYCH UCZNIÓW – TYLKO DROGA DO NICH BYWA KRĘTA! 

Uczę myśleć, a nie jak myśleć 

 

Hasła skupiają się na temacie kreatywnej edukacji, rozwijającej w uczniach wysoką samoocenę i krytyczne myślenie. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!