Biorąc pod uwagę pożytek społeczny, wpływ wywierany na przyszłe pokolenia oraz możliwość trwałego kształtowania światopoglądów, można dostrzec, że niektóre zawody wybijają się ponad inne. Modelowanie świata poprzez młode umysły to najważniejsze zadanie. Jednak zbliżenie do poziomu płacy minimalnej nie zachęca do wybierania tego zawodu jako ścieżki kariery. Co wiadomo na temat minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2023 roku?

monety postacie

 

Siła wpływu

Po wpisaniu w wyszukiwarkę Google frazy „most important job” („najważniejszy zawód”) na pierwszym miejscu można spodziewać się wyniku, który zaskoczy niektóre osoby. Codzienna, wieloletnia, mrówcza praca, która nieustannie angażuje do dalszego działania, samodoskonalenia, szukania rozwiązań i pracy nad relacjami z drugim człowiekiem wydawać by się mogła istotna z wielu powodów. Jednak czy jest najważniejsza?

Każdy nauczyciel ma możliwość kształtowania i wpływania na dziesiątki tysięcy młodych ludzi w trakcie swojej kariery. Okazuje się, że praca nauczyciela to zadanie kredytowe, które skutki przynosi niejednokrotnie po wielu latach. Nie jest niczym niezwykłym, gdy ktoś wspomina swojego ulubionego nauczyciela z czasów szkolnych lub przypisuje swój sukces życiowy radom lub wskazówkom udzielonym przez nauczyciela. Pamięta się tych wyjątkowych, tych szalonych, czasami tych surowych, a czasami takich, którzy po prostu pewnego dnia z jakiegoś powodu odcisnęli swoje piętno, bo akurat byli w odpowiednim miejscu i czasie.

Każde dziecko wiele dni w roku i wiele lat w młodości spędza wśród dorosłych, którzy chcą pokazać mu jak najwięcej ze swojej ulubionej profesji. Ten konkurs na to, kto zdobędzie uwagę swoich wychowanków i zarazi ich pasją, trwa od wielu lat. Może początki szkoły, z założeniami ukierunkowanymi przede wszystkim na karnych pracowników, nie odpowiadały temu modelowi w zupełności. Nowoczesna szkoła coraz częściej jest miejscem pełnym pasji i ludzi oddanych swoim ideałom.
 

Najważniejsza i najtrudniejsza

Wiele krajów świata zmaga się z tematem trudnych warunków pracy nauczycieli. Obecne, szybko zmieniające się obszary kulturowo-społeczne pogłębiają trudności w szkołach, ponieważ rozdźwięki między przestarzałą już podstawą programową, zastanymi przestrzeniami szkolnymi, przepisami a potrzebami wychowanków i ich rodziców są coraz większe. Wzbudzanie motywacji w uczniach, którzy nie widzą związku między otrzymywanymi pigułkami wiedzy a swoim życiem, to zadanie karkołomne i bardzo trudne w realizacji.

Niski prestiż zawodu nauczyciela, który w pewnej mierze koreluje z niskimi zarobkami, nie pomaga w realizacji nawet najbardziej górnolotnych celów. Wśród założeń nowej ustawy budżetowej jest, co prawda, zapis o podwyżkach nauczycielskich pensji, jednak proponowany procent, niepokrywający inflacji, spłaszczenie krzywej wynagrodzeń i zbliżenie do poziomu płacy minimalnej (a nawet poniżej) nie zachęcają do wybierania tego zawodu jako ścieżki kariery.

(…) należy zauważyć, że wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela, m.in. poprzez zagwarantowanie płac odpowiadających szczególnej roli społecznej tego zawodu, jest jednym z priorytetów działań, które są podejmowane przez rząd w zakresie polityki oświatowej. Obecne rozwiązania w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli nadal nie są wystarczająco satysfakcjonujące – zaznacza rzecznik MEiN.

Podczas konferencji prasowej ZNP „Płace i zwolnienia nauczycieli w 2023 roku”, która odbyła się 5 stycznia 2023 roku, ZNP przedstawiło propozycje konkretnych rozwiązań w tym roku:

  • Wzrost kwoty bazowej o 22,5 proc.
  • Dodatek inflacyjny.
  • Powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.
  • Finansowanie wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa.

 
Co nauczycielom konkretnie proponuje rząd i kiedy można spodziewać się obiecanych podwyżek wynagrodzeń? To jedne z najgorętszych tematów nauczycielskich debat. W dobie trudności piętrzących się w szkołach i szalejącej inflacji trudno o zdziwienie. W magazynie Wszystko Co Najważniejsze mogą Państwo sprawdzić informacje z konferencji ZNP oraz doniesienia prosto z MEIN.

 

Źródła:

  1. PAP/Danuta Starzyńska-Rosiecka/AJ, Wszystko co Najważniejsze, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/zarobki-nauczycieli-2023/ (dostęp: 10.01.2023);
  2. ZNP, https://znp.edu.pl/place-i-zwolnienia-nauczycieli-w-2023-roku-konferencja-prasowa-znp/ (dostęp:11.01.2023).