Podczas uroczystej gali w Ministerstwie Edukacji Narodowej wręczone zostały medale i tytuły „Nauczyciela Kraju Ojczystego”. Otrzymało je 23 pedagogów i działaczy PTTK.

 

Kim są Nauczyciele Kraju Ojczystego?

Od dziewięciu lat Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wyróżnia pedagogów, którzy przekazują uczniom wiedzę o ziemi ojczystej
z zakresu historii, kultury i przyrody. Robią to w atrakcyjny i przede wszystkim aktywny sposób. To dzięki nim młode pokolenia poznają różne formy turystyki i krajoznawstwa. Dlatego na rajd, wycieczkę czy marsz na orientację warto wybrać się właśnie z nimi. A jest to świetna okazja,
by dzieci i młodzież poznały swój kraj.
 

Tytuły i medale w 2019 roku

Podobnie jak w ubiegłych latach, w tym roku również nauczyciele i jednocześnie działacze PTTK zostali zaproszeni do gmachu MEN, by odebrać medale i wyróżnienia za szczególne zasługi w pracy edukacyjnej – upowszechnianie wiedzy o kraju oraz turystyce wśród uczniów. Wśród wyróżnionych znaleźli się czynni zawodowo nauczyciele oraz emeryci. Udział w uroczystości był okazją do poznania się, wymiany pomysłów
i doświadczeń.
 

Jak i kto może zdobyć wyróżnienie?
nauczyciele z uczniami na wycieczce w plenerze

Warunkiem przyznania tytułu i medalu „Nauczyciela Kraju Ojczystego” jest minimum dziesięcioletnia wyróżniająca się społeczna praca propagująca turystykę wśród dzieci i młodzieży. Nadaje go Zarząd Główny PTTK. Przy ocenie kandydatów brane są pod uwagę:

  • szczególne osiągnięcia nauczycieli prowadzących Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne, dzięki którym w młodym pokoleniu kształtowane są nawyki uprawiania różnych form turystyki,
  • udokumentowane osiągnięcia w organizowaniu i udziale wychowanków w konkursach krajoznawczo
    -turystycznych,
  • zaangażowanie i wieloletnia działalność na rzecz upowszechniania turystyki wśród dzieci i młodzieży.

 
Nauczyciele mogą wnioskować o przyznanie wyróżnienia w terminie do 31 marca każdego roku. Szczegóły udziału w konkursie znajdują się
w regulaminie.

 
Gratulujemy wyróżnionym pedagogom! Do zobaczenia na szlaku!
  

Źródło: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze