Młodzież nie zdaje sobie sprawy z niszczycielskiego wpływu używek na rozwijający się organizm. Świadomość to pierwszy krok do zapobiegania powstania problemu – dlatego MEN i GIS ostrzegają przed e-papierosami. Państwo także mogą wesprzeć uczniów w walce z uzależnieniami.

 

Ostrzeżenie MEN i GIS przed e-papierosami
anatomia pluc ludzkich

Na początku października Minister Edukacji Narodowej przekazał do szkół list opracowany wspólnie
z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. List ostrzega przed niebezpieczeństwem stosowania elektronicznych papierosów przez młodych ludzi. Związane jest to z rosnącą skalą użytkowania
e-papierosów wśród młodzieży – od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba uczniów, którzy próbowali tej używki. Młodzież chętnie sięga po elektroniczne papierosy, ponieważ istnieje błędne przekonanie na temat ich mniejszej szkodliwości. Niestety są one tak samo trujące i powodują ten sam rodzaj uzależnienia, co papierosy tradycyjne. Dodatkowo wszystkie e-papierosy mają bardzo wysoką zawartość nikotyny. Materiał informacyjny dotyczący zagrożeń związanych z ich używaniem znajduje się na stronie MEN.
 

Substancje psychoaktywne stosowane przez młodzież

W okresie dojrzewania autorytetem dla młodzieży staje się grupa rówieśnicza. To czas, kiedy trudno o asertywność – chęć bycia członkiem grupy często wygrywa z rozsądkiem. Dlaczego młodzi ludzie sięgają po używki? Przyczyn jest wiele: presja grupy, wyrażenie buntu, chęć rozluźnienia, ciekawość lub pragnienie poczucia się doroślej. Nieświadomość niszczącego wpływu używek na młody organizm oraz łatwy dostęp do nich sprzyjają rozwijaniu się uzależnień.
 

Nauczyciel wspierający ucznia w walce z używkami

Naszą rolą jako nauczycieli, rodziców, doradców jest ukazanie młodzieży, jakie zagrożenia niesie za sobą stosowanie substancji psychoaktywnych. Należy również wskazywać konstruktywne drogi do radzenia sobie z problemami, zyskania akceptacji rówieśniczej, zdrowego i szczęśliwego życia pozbawionego nałogów – podkreśla specjalista psychoterapii uzależnieńJoanna Kwiecińska. Uczeń uzależniony często wysyła „sygnały ostrzegawcze”. Są to m.in. nagłe trudności z nauką i zachowaniem, inny sposób ubierania czy zmiana nawyków żywieniowych. Zachowania te nie muszą od razu sygnalizować problemów z używkami – w jaki sposób odróżnić niepokojące objawy?

Jeśli chcą Państwo nauczyć się zapobiegać i rozpoznawać uzależnienia oraz pomagać uczniom narażonym na sięganie po substancje odurzające, zapraszamy na drugą edycję kursu internetowego Operonu Substancje psychoaktywne wśród młodzieży: zapobieganie, rozpoznawanie, pomoc. Szkolenie rozpoczyna się 11 listopada. Można do niego przystąpić w dowolnym momencie jego trwania, czyli do grudnia 2019. Autorem kursu  jest Joanna Kwiecińska.
 

Źródło: MEN oraz materiały do kursu internetowego Operonu: Substancje psychoaktywne wśród młodzieży: zapobieganie, rozpoznawanie, pomoc autorstwa Joanny Kwiecińskiej.