ekologicnze miasto
Mądrze zaplanowane działania proekologiczne nie mają na celu pozbawienia nas osiągnięć cywilizacji, ale wypracowanie takich rozwiązań, które pozwolą pogodzić potrzebę korzystania z wygód ze zmniejszeniem emisji substancji toksycznych do atmosfery oraz redukcją odpadów.

 

 
 
Duży może więcej 

Z okazji obchodzonego 22 września Międzynarodowego Dnia bez Samochodu, który stanowi podsumowanie Tygodnia Zrównoważonego Transportu, warto spojrzeć przychylnym okiem na alternatywne środki transportu. Nadal nieidealny, ale bardziej ekologiczny od własnego samochodu jest transport miejski. Autobus, tramwaj czy metro są promowane intensywnie w wielu miastach Polski. Proponuje się nowoczesne rozwiązania związane z zakupem biletów w aplikacji, łączenie biletów różnych przewoźników w jeden uniwersalny karnet i zniżki na bilety okresowe. Wprowadza się coraz więcej buspasów, aby przyspieszyć przejazd autobusów przez miasta w okresie szczytu komunikacyjnego.
W dobie koronawirusa ogranicza się też znacząco liczbę pasażerów, którzy jednorazowo mogą podróżować danym pojazdem. Pomimo tych limitów transport miejski nadal pozostawia daleko w tyle podróżowanie własnym autem, jeżeli pod uwagę brane są rozwiązania służące środowisku. Wielu użytkowników dostrzega również korzyści finansowe płynące z braku obciążeń związanych z opłacaniem miejsca parkingowego oraz inwestowaniem w utrzymanie auta. W ramach Dnia bez Samochodu niektóre miasta w Polsce likwidują na ten dzień opłaty za korzystanie z komunikacji publicznej.
 

Najmodniejszy napęd ekologiczny

zielona ikonka roweru

Duże polskie miasta idą o krok dalej i nie tylko promują rozwiązania polegające na rezygnacji
z własnego samochodu, ale również aktywnie inwestują w rozwój infrastruktur sprzyjających ruchowi pieszemu i rowerowemu. Budowane są drogi rowerowe oraz połączenia między nimi, co ma służyć nie tylko rozwojowi turystyki, ale w pierwszej kolejności dawać komfortowe warunki dla codziennej komunikacji rowerowej mieszkańców. W czasie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w licznych lokalizacjach na terenie całego kraju prowadzone są kampanie i gry rowerowe, najczęściej nagradzające użytkowników o najdłuższych zarejestrowanych przejazdach. Aktywiści i działacze proekologiczni zachęcają również do kontaktowania się z władzami w sprawie inicjatyw związanych
z podobnymi kampaniami, które można realizować również w innych okresach roku. Namawia się również do tego, aby zgłaszać wnioski i problemy dotyczące wprowadzanych rozwiązań. Kilka refleksji oraz ciekawostek na temat Dnia bez Samochodu można przeczytać na stronie Ekokalendarza. Zachęcamy do lektury oraz do zamiany samochodu na inny środek transportu, chociaż na ten jeden dzień.

 

Źródło: ekokalendarz.pl [https://www.ekokalendarz.pl/dzien-bez-samochodu/#more-2343]