uczen ototoczony tarcza ochronna korzysta z laptopa
Cyberprzemoc i patostreamy to powszechne zagrożenia, z którymi spotykają się użytkownicy Internetu. Ofiarami są nierzadko dzieci
i młodzież. Ministerstwo Cyfryzacji oraz Rzecznik Praw Dziecka podjęli kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa w sieci.

 

 

Cyberświat – świat współczesnej młodzieży

Powszechny dostęp do Internetu jest dla dzieci i młodzieży naturalny. Zgodnie z wynikami badań Instytutu Badawczego NASK, prawie każdy nastolatek korzysta z sieci codziennie. Inicjacja internetowa z roku na rok odbywa się u coraz młodszych dzieci. Młodzi użytkownicy wykorzystują globalną wioskę w celach towarzyskich i rozrywkowych.
 

Przemoc i przestępstwa w Internecie 

Obok niezaprzeczalnych zalet korzystania z sieci, istnieje kilka wad. Rzecznik Praw Dziecka oraz Minister Cyfryzacji za szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży uznali cyberprzemoc i patostreamy. Poza tym taka forma przemocy często wychodzi poza sieć i spotyka ofiarę w realnym życiu. Wielu nastolatków przyznaje, że byli ofiarami przemocy internetowej. Swoim problemem rzadko dzielili się z kimś, kto mógłby im pomóc.

Patostreamy to strony, na których ukazywane są patologiczne treści: przemoc, spożywanie alkoholu i pornografia. Jak wynika z badań NASK:

  • zdaniem większości badanych patostreamy można bez problemu znaleźć w sieci,
  • nastolatki widzą takie treści średnio raz w tygodniu,
  • najczęściej są to nagrania video,
  • zdecydowana większość badanych uważa, że takie treści powinny być blokowane i usuwane z sieci.

 
Ze względu na skalę zjawiska i zagrożenie z nim związane, 1 października Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele władz państwowych, firm telekomunikacyjnych oraz mediów podpisali Deklarację współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

 
Grupa do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci 

Kontynuacją działań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przez niebezpiecznymi treściami i cyberprzemocą jest utworzenie Grupy Roboczej. Jej zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań i działań na rzecz bezpieczeństwa w sieci. Do udziału w grupie zaproszeni są przedstawiciele mediów, portali internetowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw ICT czy ośrodków akademickich i organizacji pozarządowych.
 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/razem-przeciw-cyberprzemocy-wobec-dzieci

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ministerstwo-cyfryzacji-powoluje-grupe-robocza-ds-bezpieczenstwa-dzieci-i-mlodziezy-w-internecie