Nowy rok szkolny właśnie się zaczyna. Nim na dobre się rozkręci, warto zastanowić się nad wpływem relacji na skuteczność procesu nauczania. W jaki sposób troszczyć się o własne relacje z uczniami? Jak wesprzeć uczniów w nawiązywaniu i budowaniu dobrych relacji?

  
Dzieci nie uczą się od tych nauczycieli, których nie lubią – Rita Pierson

Proces nauczania i uczenia się to fundament dobrze funkcjonującego społeczeństwa. O jego efektywności decyduje nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejętności regulowanych podstawą programową. Kluczową rolę odgrywają odnalezienie się i funkcjonowanie uczniów w społeczności, jaką są klasa i szkoła. To od Państwa wsparcia i zaangażowania zależy, jak rozwiną się relacje między uczniami.

Wpływ relacji nauczyciel – uczeń na efekty nauczania

Uczniowie, którzy mają przyjazne relacje z nauczycielem i dobrze czują się w klasie, chętniej przychodzą do szkoły i osiągają lepsze wyniki. Akceptacja i zaufanie nauczyciela mają decydujący wpływ na ich motywację i chęci do nauki. Bycie w bliskim kontakcie z uczniami może pozwolić Państwu na dostosowanie metod nauczania oraz tempa pracy do indywidualnych potrzeb i stylu uczenia się każdego członka klasy.

Czynniki wpływające na jakość relacji nauczyciel – uczeń

rozesmiana nauczycielka i uczennice w klasie

Bazę do dobrych relacji z uczniami stanowią:

 • zaufanie – fundament dla każdego związku,
 • empatia – podstawa do organizacji bezpiecznej przestrzeni,
 • komunikacja – otwarta pozwala na szczere wyrażanie myśli i emocji,
 • motywacja – wsparcie uczniów w osiągnięciu celów,
 • indywidualizacja – dostosowanie metod i tempa do ucznia,
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów – szczera i głęboka relacja z uczniami ułatwia nauczycielowi identyfikowanie trudności, a dzięki indywidualizacji może on zaproponować skuteczne rozwiązania.

 
Sposoby na pielęgnowanie dobrych relacji w klasie 

Aby zatroszczyć się o relacje własne z uczniami, warto:

 • okazać szczere zainteresowanie i poznać ich pasje,
 • uważnie słuchać i obserwować,
 • wprowadzić na lekcjach zasady życzliwości, akceptacji i szacunku,
 • dopasować metody nauczania do zespołu klasowego i jednostek,
 • tworzyć lekcje, które budzą emocje, np. nawiązują do zwykłego życia uczniów,
 • opowiadać o własnych doświadczeniach życiowych,
 • na bieżąco rozwiązywać konflikty,
 • doceniać postępy, a nie tylko wyniki,
 • być autentycznym,
 • być cierpliwym, bo tworzenie relacji wymaga czasu,
 • dawać informację zwrotną uczniom na temat ich pracy,
 • prosić o informację zwrotną na temat własnej pracy.

 
Relacja – podstawa edukacji  

Warunkiem dobrej współpracy nauczyciela z uczniami jest przyjazny kontakt. Dzięki temu mogą Państwo mieć większy wpływ wychowawczy na członków klasy: tworzyć postawy i projektować pozytywne zachowania. Ich rezultatem są lepsze wyniki w nauce uczniów – a to przekłada się na satysfakcję nauczyciela ze świetnie wykonywanej pracy.

Więcej na ten temat budowania relacji w klasie przeczytają Państwo w artykule: Co o budowaniu relacji powinien wiedzieć nauczyciel.