W tym roku przypada 450 rocznica historycznych wyborów polskiego króla. Aby to uczcić,Muzeum Historii Polski i Fundacja na rzecz Wielkich Historii stworzyły grę o zasięgu ogólnopolskim. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci bonów na kulturę w wysokości 500 zł dla finalistów i 1500 zł dla zwycięzcy. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2023 r.

 

Wolna elekcja to wydarzenie, które ukształtowało podstawowe elementy polskiej tożsamości politycznej, a zarazem doskonała okazja, by zaangażować młodzież w myślenie o uniwersalnych wartościach, które niesie ta historia: demokracji, wolności, odpowiedzialności, a także solidarności i tolerancji – mówi dr Michał Przeperski z Muzeum Historii Polski.

Idea konkursu Wolna Elekcja 2023

450 rocznica pierwszej wolnej elekcji to dobra okazja do nauki historii. Można zapoznać młodzież z niezwykłymi, jak na tamte czasy, wydarzeniami, by sprostać wyzwaniom współczesności. Dlatego rozwój zainteresowań uczniów i uczennic historią Polski, kształtowanie postaw obywatelskich, rozwój kompetencji przyszłości wśród młodzieży, takich jak efektywne przywództwo, współpraca i kompleksowe rozwiązywanie problemów, to główne cele konkursu.

Konkurs został objęty honorowym patronatem prof. dr. hab. Piotra Glińskiego – wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zasady konkursu Wolna Elekcja 2023

grafika wolna elekcja

Do ogólnopolskich rozgrywek Wolna Elekcja 2023 mogą przystąpić uczennice i uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, regionalnego i centralnego. Na każdym z nich uczestnicy biorą udział w grze karcianej o tematyce historycznej. Do następnego etapu przechodzą osoby z największą liczbą punktów uzyskanych w rozgrywce.

Wielki finał rozgrywek odbędzie się w grudniu 2023 r. w nowo otwartej siedzibie Muzeum Historii Polski. Wtedy też zostaną wręczone nagrody w postaci bonów na kulturę: 500 zł dla finalistów i 1500 zł dla zwycięzcy. Pula nagród to 24 000 zł.

Aby szkoła wzięła udział w konkursie, nauczyciel lub nauczycielka musi zgłosić placówkę poprzez formularz dostępny na stronie Konkurs Wolna Elekcja.Zgłoszenia są przyjmowane do 31 sierpnia 2023 r.

Instrukcja gry Wolna Elekcja 2023

Karty do gry zawierają wszystkie informacje niezbędne do udziału w rozgrywce. Wiedzę o wolnej elekcji gracze zdobywają w trakcie gry. Dlatego może wziąć w niej udział każdy, niezależnie od posiadanej wiedzy na temat wydarzeń historycznych. O zwycięstwie nie decyduje więc wiedza, a umiejętności:

  • logicznego myślenia,
  • strategicznego myślenia,
  • zawierania sojuszy,
  • rozwiązywania problemów.

 
Wygrywa ten z uczestników, który zgromadzi najwięcej punktów – niezależnie od tego, w jaką postać się wciela (króla, magnata czy szlachcica). Gra powinna doprowadzić do wyboru władcy I Rzeczypospolitej w XVI w.

Zasady udziału w konkursie Wolna Elekcja 2023

Wolna Elekcja 2023 krok po kroku:

  • zgłoszenie szkoły do konkursu,
  • rozgrywki i wyłonienie zwycięzców w szkole,
  • rozgrywki zwycięzców etapu szkolnego w rozgrywkach regionalnych,
  • rozgrywki zwycięzców etapu regionalnego w wielkim finale.

 
Harmonogram i inne szczegółowe informacje na temat konkursu Wolna Elekcja 2023 są dostępne na stronie https://konkurs.wolnaelekcja.org.pl/.

 

Źródło:

Odkryj korzenie polskiej demokracji i mechanizmy walki o władzę w ogólnopolskim konkursie dla młodzieży wolna Elekcja 2023,  https://konkurs.wolnaelekcja.org.pl/ (dostęp: 30.05.2023 r.).