ikonka zegar ludzie
Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości uczniów to ważne zadanie dla szkoły. Sprawdziany pomagające zmierzyć osiągnięcia podopiecznych także powinny uwzględniać ich indywidualne potrzeby.

 

 

Indywidualne potrzeby ucznia, a sprawdziany

Zgodnie z treścią ustawy o prawie oświatowym, szkoła powinna zapewnić wszystkim uczniom warunki do rozwoju i nauki. Trudną rolą nauczyciela jest dostosowanie metod pracy i organizacji nauczania do indywidualnych potrzeb klasy i odrębnych potrzeb jednostki. Przy planowaniu pracy pamiętają Państwo o realizacji podstawy programowej, ale starają się także dbać o rozwój uczniów, tak aby rozwinąć potencjał całej klasy i każdego podopiecznego z osobna. Powszechnie stosowaną formą zmierzenia efektów nauczania są sprawdziany i testy. Pokazują one poziom osiągnięć uczniów, tym samym pomagają wyznaczyć kierunek dalszej nauki. Opracowanie skrojonych na miarę ucznia zestawów pytań i zadań to duże wyzwanie dla nauczyciela.

Tysiąc różnych pytań w jednym miejscu

Jak szybko przygotować zróżnicowane sprawdziany i testy dopasowane do różnorodnych potrzeb Państwa uczniów? Wystarczy skorzystać
z materiałów udostępnionych w Generatorze Testów. To opracowana przez doświadczonych nauczycieli baza zadań dla uczniów z każdego typu szkoły: podstawowej, ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej i szkoły branżowej. Do wyboru zostały przygotowane  pytania otwarte
i zamknięte. Dołączono do nich odpowiedzi i proponowaną punktację. W wielu przypadkach zadania zostały urozmaicone materiałem ilustracyjnym. Mają Państwo możliwość stworzyć wiele zestawów sprawdzianów i testów, w których poziom trudności dopasowany będzie do potrzeb uczniów. Pytania można układać, grupować i mieszać w dowolnej kolejności. Wskazówkę, jak krok po kroku  korzystać z Generatora Testów, znajdą Państwo na stronie logowania. Zapraszamy do tworzenia własnych sprawdzianów z tysięcy pytań udostępnionych
w Generatorze Testów Operonu.