Współpraca, odpowiedzialność i zdolności komunikacyjne – to umiejętności kluczowe, rozwijane dzięki metodzie projektu. Tylko do 15 czerwca br. nauczyciele i nauczycielki języków obcych, którzy tworzą zajęcia oparte na tej metodzie, mogą wziąć udział w konkursie Europen Language Label 2023 (ELL) i zdobyć cenny certyfikat. Nagrodzone w ubiegłych latach – rewelacyjne pomysły na nauczanie języków obcych – nie tylko angażują uczniów, lecz także wnoszą do polskiej edukacji powiew świeżości i są inspiracją dla innych nauczycieli.

 

Projekt może być królem metod nauczania, ale trzeba uważać, bo łatwo go zepsuć, czyli zdetronizować – uważa dr Grażyna Czetwertyńska, prof. UW, Fundacja Kościuszkowska, członkini jury ELL. Jak zatem powinien wyglądać dobry projekt językowy?
 

Językowy certyfikat European Language Label

dziewczyna flagi na zoltym tle

Wyróżnienie edukatorów i edukatorek realizujących innowacyjne projekty językowe to cel konkursu ELL. Inicjatywa została stworzona przez Komisję Europejską w 1998 r. i odbywa się w ponad 20 krajach. Laureaci otrzymują prestiżowy certyfikat Europen Language Label, poświadczony przez komisarza Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji dzieci i młodzieży oraz polskiego ministra edukacji i nauki.

Udział w konkursie mogą wziąć koordynatorzy realizujący projekty na każdym szczeblu edukacji (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, uczelnie wyższe) oraz w instytucjach wspierających edukację języków (np. domy kultury, biblioteki, muzea). Zgłaszane działania mogą, ale nie muszą, być dofinansowane w ramach programu Erasmus+ lub innych programów edukacyjnych.

Promocja nauczyciela i szkoły, czyli korzyści ze zdobycia certyfikatu ELL:

 • sygnowanie logotypem ELL nagrodzonego projektu,
 • użycie logotypu ELL na wydarzeniach edukacyjnych i w mediach,
 • zapisanie w rankingach nagrodzonych projektów w magazynie „Europa dla Aktywnych”, kwartalniku „Języki Obce w Szkole”, na stronach, w social mediach i newsletterach: ELL i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 
Co wyróżnia nagrodzone projekty ELL?

W przypadku projektów językowych sprawdza się zasada, że warto uczyć w praktycznym, międzydyscyplinarnym działaniu – uważa dr Grażyna Czetwertyńska, prof. UW, Fundacja Kościuszkowska, członkini jury ELL.

Laureatami konkursu ELL zostają edukatorzy i edukatorki zarówno z placówek publicznych, jak i niepublicznych. Ich działania rozwijają różne kompetencje uczniów: od językowych do cyfrowych, a ponadto zachęcają do kontaktów międzynarodowych. Stanowią natchnienie dla innych pedagogów i mogą być z powodzeniem realizowane w kolejnych placówkach.

Cechy dobrego projektu językowego:

 • nauka odbywa się „przy okazji”,
 • zaciekawia uczniów,
 • wychodzi poza szkolną rutynę,
 • tworzy coś, co jest nowe dla uczestników projektu,
 • motywuje do działania,
 • zaskakuje,
 • urozmaica szkolną codzienność
 • i przede wszystkim realizuje założone cele edukacyjne.

 
Zwycięskie projekty z poprzednich edycji konkursu można przejrzeć tu: https://ell.org.pl/laureaci. Najlepsze pomysły z całej Europy z lat 2014–2020 zostały także zaprezentowane w filmie z udziałem Komisarz UE Marii Gabriel: Language teaching and learning with Erasmus+ and the European Language Label: 7 years of excellence.

Jak zgłosić się do konkursu ELL? 

Działania zgłaszane do konkursu Europen Language Label powinny realizować minimum jeden priorytet europejski lub krajowy.

Priorytety europejskie:

 • wsparcie migrantów w nauce języka,
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli we włączaniu i dialogu międzykulturowym,
  • promowanie równości i spójności społecznej w kontekście mniejszości językowych,
  • nauka języków jako sposób rozwoju osobistego uczących się dorosłych.

 
Priorytety krajowe:

 • język i kultura kraju osiedlenia i kraju pochodzenia jako narzędzie w procesach edukacji i integracji migrantów i uchodźców,
 • język i przedsiębiorczość,
 • język jako narzędzie mediacji międzyludzkich i międzykulturowych.

 
Zainteresowani wzięciem udziału w konkursie powinni przygotować czytelny i dobrze sformułowany opis projektu oraz załączniki z jego realizacji. Zgłoszenia odbywają się przez stronę www.ell.org.pl  w zakładce Konkurs.

 

Źródła:

 1. European Language Label 2023,https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/european-language-label-2023 (dostęp: 29.05.2023 r.).
 2. Kosmos zamiast zaimków, „Europa dla Aktywnych”, https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2023/03/20/mt2ukg/ksiega-eda-1-2023-online-20-03.pdf#page=13 (dostęp: 29.05.2023 r.).
 3. Zdobądź certyfikat!, „Europa dla Aktywnych”,  https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2023/03/20/mt2ukg/ksiega-eda-1-2023-online-20-03.pdf#page=12 (dostęp: 29.05.2023 r.).