Paczuszki z ciasteczkami czy samodzielnie wykonane laurki – tym cenniejsze, im bardziej osobiste życzenia zawierają – to jeden z popularniejszych sposobów wyrażania wdzięczności nauczycielom przez uczniów w odległym Singapurze. W dniu nauczycielskiego święta nie może również zabraknąć tradycyjnej ceremonii picia herbaty.

Singapurczycy świętują Dzień Nauczyciela w pierwszych dniach września. W singapurskim kalendarzu szkolnym termin ten przypada na środek drugiego semestru. Sam dzień świąteczny jest wolny od lekcji, a wszelkie uroczystości odbywają się dzień wcześniej. To, w jaki sposób święto jest obchodzone w danej szkole, zależy w dużej mierze od lokalnej społeczności. Często uczniowie przygotowują na ten dzień specjalne pokazy i koncerty.

Jednak to święto, jak każda ważna uroczystość w tym dalekowschodnim kraju, nie może obyć się bez tradycyjnej ceremonii picia herbaty. Uczniowie przygotowują, a następnie w geście najwyższego szacunku uroczyście serwują swoim nauczycielom filiżankę herbaty. Co ciekawe, od kilku lat w ceremoniale uczestniczą również rodzice. W Singapurze edukacja domowa jest dość popularna. Dlatego rodzice w Dniu Nauczyciela odbierają honory równe szkolnym pedagogom.

Ciekawostki z Singapuru:

  • Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry, a każdy z nich na dwa okresy.
  • Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego są uzależnione od rodzaju placówki. W szkołach podstawowych i gimnazjach rok szkolny zaczyna się wraz z początkiem stycznia, a kończy się w drugiej połowie listopada. Inaczej jest w szkołach ponadgimnazjalnych – tu pierwszy dzień zajęć przypada z reguły na początek lutego (ostatnie klasy zaczynają naukę w styczniu).
  • Językiem nauczania w Singapurze jest angielski.
  • Według raportu Pearsona singapurski system oświaty jest jednym z trzech najlepszych na świecie.