Brak refleksji i odpowiedzialności to częste skutki bezwarunkowego posłuszeństwa. Warto wyjść poza schemat i pozwolić uczniom na nieco więcej.

 

Dyscyplina i motywacja

Funkcjonowanie w społeczeństwie, a więc także w szkole, wymaga stosowania reguł i zasad. Jednak sama dyscyplina nie gwarantuje, że uczeń będzie brał odpowiedzialność za własne decyzje. Tylko w momencie, w którym widzimy sens naszego działania i jesteśmy nim zaciekawieni, chcemy je podjąć.  Kiedy działamy z własnej woli, możemy wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje.
 

Poza schematem 
identyczne papierowe postaci ludzi

Posłuszeństwo w zasadniczy sposób zmienia życie człowieka. Zwalnia z refleksji, wyzwala
z odpowiedzialności, umożliwia proste podejmowanie decyzji z powołaniem na uwarunkowania zewnętrzne
– pisze Jarosław Kordziński na łamach magazynu Wszystko Co Najważniejsze. Jednak nie wszyscy się podporządkowują. Uczniowie często zastanawiają się, czemu ma służyć przyswajana przez nich wiedza. Tym samym nie zgadzają się na bezrefleksyjne zapamiętywanie. Wielu nauczycieli również jest „nieposłusznych”. Z ich buntu przeciwko utartym schematom nauczania, powstają nowe, skuteczne metody i innowacyjne rozwiązania. Zapraszamy do lektury artykułu Posłuszeństwo.