Wyniki egzaminów gimnazjalnych pokazują różnice istniejące w edukacji w dużych miastach i na wsi. Wyniki uczniów z małych miejscowości są dużo gorsze od wyników ich rówieśników z większych aglomeracji. CKE podsumowało egzamin i przygotowało dokładny raport.

Statystyczna przepaść pogłębia się, jeśli weźmiemy pod uwagę nie średnią wyników, a medianę – wtedy różnica wynosi ponad 20 pkt proc. – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, która analizuje wyniki podane przez CKE.

Różnica między statystycznym uczniem z miejscowości poniżej 100 tysięcy mieszkańców a uczniem ze wsi na egzaminie z języka polskiego wyniosła 5 punktów procentowych, na matematyce – 7, a na języku angielskim – aż 13 punktów.

Przedstawiciele CKE przekonują, że na wsiach jest wiele placówek uczących bardzo dobrze, czego nie oddaje wynik statystyczny. Przygotowany przez pracowników CKE raport pokazuje także słabości i dobre strony zdających. Uczeń po raz pierwszy dostał nie tylko wynik punktowy, lecz także swój rezultat w skali staninowej. Będzie dzięki temu wiedział, jak wypadł na tle innych osób zdających.

DGP w analizie raportu podaje m.in., że gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z rozumieniem tekstu, a najgorzej – z rozbudowanymi wypowiedziami. Wskazano, że uczniowie mają problemy ze stawianiem tezy i hipotezy, doborem argumentów czy interpunkcją i ortografią. Z zagadnień geograficznych i historycznych często pojawiał się problem z odczytywaniem mapy, natomiast zadania dotyczące przeprowadzenia dowodu z rozumowania matematycznego idą gimnazjalistom coraz lepiej. Raport CKE po egzaminie gimnazjalnym z 2014 r. prezentuje krok po kroku problemy z rozwiązywaniem kluczowych zadań testu i wskazuje konieczność pracy z uczniami na danym polu.

Cały raport: http://www.cke.edu.pl/images/files/Sprawozdanie_2014/2014_Egzamin_gimnazjalny.pdf