Przygotowaliśmy dla Państwa dodatkowe materiały, pomocne w przygotowaniu lekcji zdalnej,
oraz karty pracy dla uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

Wyselekcjonowane materiały online 

W ciągu ostatnich tygodni pojawia się wiele wiadomości na temat edukacji zdalnej i nowoczesnych platform internetowych. Odnalezienie się
w wirtualnym środowisku, wybór najefektywniejszych narzędzi oraz nauczenie się ich obsługi jest niebywale trudne. Z tego względu postanowiliśmy skupić się na tym, by pomóc Państwu w dostarczeniu uczniom odpowiednich materiałów.
 

nauczanie zdalne

W odpowiedzi na Państwa potrzeby związane z przygotowywaniem lekcji zdalnych opracowaliśmy dodatkowe materiały, które już dziś mogą Państwo pobrać na stronie operon.pl/edukacjazdalna. Treści zostały wyselekcjonowane i przypisane do tematów lekcji. Są to m.in. prezentacje, filmy oraz ciekawe strony internetowe. Zbiór materiałów został przedstawiony w formie linków, które mogą być wykorzystane w schemacie lekcji zdalnej, zaproponowaliśmy go Państwu w ostatnich tygodniach. Cieszymy się, że nasze opracowanie spotkało się z pozytywnym odbiorem
i skutecznie pomaga w przygotowywaniu lekcji online.
 

Bezpłatne karty pracy do pobrania

Dodatkowo udostępniamy bezpłatnie karty pracy do każdego przedmiotu na nadchodzące tygodnie. Są to publikacje wspierające proces nauczania, stanowiące uzupełnienie podręcznika. Zachęcamy do pobrania materiałów z interesującego Państwa przedmiotu oraz przekazanie ich uczniom.

Udostępniamy materiały dla 1 klasy szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, realizujących starą oraz nową podstawę programową. Obecnie trwają pracę nad materiałami dla szkoły branżowej.

Materiały są dostępne do pobrania na stronie operon.pl/edukacjazdalna.

Zachęcamy Państwa również do kontaktu pod specjalnym adresem edukacjazdalna@operon.pl.