Szkoła w Rzeszowie będzie szkołą bez ocen. Decyzję o zmianie podejścia do oceniania podjął dyrektor szkoły Piotr Wanat. Rewolucja wprowadzana jest stopniowo. Zaczęła się od jednego przedmiotu – języka francuskiego. Dyrekcja po roku zweryfikuje, jak brak stopni wpłynął na uczniów i ich zaangażowanie. Jeśli nowa strategia się sprawdzi, to od września przyszłego roku nie będzie ocen z drugiego języka obcego.

 

Chcemy, żeby młodzi ludzie uczyli się dla siebie, a nie wychodzili z założenia: przychodzę do szkoły, więc ty nauczycielu mnie ucz – podkreśla dyrektor I LO w Rzeszowie Piotr Wanat.

Dyrektor rzeszowskiego liceum nie zgadza się również z „polowaniem” na niewiedzę ucznia: Przecież każdego nauczyciela można postawić pod ścianą i udowodnić mu, że czegoś nie wie ze swojego przedmiotu. Każdy ma jakieś braki. 

Zmiany w systemie oceniania i nauczania 

Pierwszym przedmiotem, na którym uczniowie nie będą otrzymywać tradycyjnych cząstkowych ocen numerycznych w skali od 1 do 6, jest język francuski. To drugi język obcy nauczany w I LO w Rzeszowie. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego zostanie wystawiony tylko jeden stopień na zakończenie semestru i roku.

Kluczowy w nowej strategii jest plan, według którego uczniowie będą zarządzać swoją nauką. Tym samym uczeń zyska większą rolę i odpowiedzialność za proces nauki i uczenia się. Plan stworzono na bazie podstawy programowej.

 
Plan działania ucznia:

  • określa dokładnie zakres wiedzy i umiejętności;
  • pozwala dostosować zaliczenia materiału do indywidualnego rytmu ucznia;
  • zakłada końcową informację zwrotną dotyczącą poziomu opanowania materiału.

 
Na informację zwrotną złożą się spersonalizowane i wyraźne komunikaty: o stopniu opanowania materiału, predyspozycjach, obszarach do poprawienia oraz wskazówkach do dalszej pracy.

Komunikaty zwrotne i ocenianie wzmacniające

Chcemy doceniać uczniów, a nie oceniać – zaznacza Piotr Wanat. Dlatego uczeń w I LO w Rzeszowie będzie traktowany indywidualnie z szansą na rozpoznanie i rozwój swoich talentów. Większy nacisk położymy na komunikaty zwrotne i ocenianie wzmacniające, by rozpoznać uczniowskie talenty i żeby uczeń mógł poznać najskuteczniejszą formę uczenia się – mówi dyrektor.

Nauczyciel będzie kontrolować przebieg procesu nauczania. Testy podsumowujące zakończą się wynikiem procentowym ze szczegółowym opisem.

Szkoła nie jest już źródłem wiedzy

Obecnie w wielu szkołach wciąż stosuje się pruski sposób nauczania, oparty na systemie pamięciowym. We współczesnym świecie bardziej on przeszkadza niż wspiera w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do życia w dzisiejszych czasach.

Dyrektor rzeszowskiego LO chce dostosować edukację szkolną do rzeczywistości i oczekiwań młodego pokolenia. Uczniowie swoją wiedzę czerpią z zasobów Internetu i otoczenia. [Pokolenie to] chce być samodzielne, mieć wpływ na proces uczenia się i działać – mówi Piotr Wanat. Dodaje, że Młodzi są jak gąbka, nasiąkają wszystkim co dookoła. (…) Uczenie się jest procesem naturalnym, który dzieje się także nieświadomie.

Reakcja uczniów i rodziców na szkołę bez ocen 

Jak wygląda szkoła bez ocen w praktyce? Co na jej temat sądzą najbardziej zainteresowani, czyli uczniowie? Kto tak naprawdę potrzebuje ocen zdaniem dyrektora rzeszowskiego liceum? Zapraszamy do lektury artykułu „I LO w Rzeszowie pierwszą w Polsce szkołą bez ocen” na portalu Wszystko co Najważniejsze.

 

Źródło:

I LO w Rzeszowie pierwszą w Polsce szkołą bez ocen, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/i-lo-w-rzeszowie-pierwsza-w-polsce-szkola-bez-ocen/ (dostęp: 03.10.2023 r.).