Uczniowie szkół ponadpodstawowych skrupulatnie się do niej przygotowują. Matura, bo o niej mowa, to zdecydowanie jeden z najważniejszych egzaminów. Aby pomóc w przygotowaniu uczniów do osiągnięcia jak najlepszych wyników, proponujemy kompleksowy autorski program wspierający nauczycieli w pracy z maturzystami. Już dziś zachęcamy do zapisania swojej szkoły!

 

Egzaminy maturalne, dawniej zwane egzaminami dojrzałości, to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego maturzysty
oraz nauczycieli i dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Egzamin ten jest nie tylko zwieńczeniem zdobytych podczas wszystkich lat nauki wiadomości i umiejętności, lecz także punktem zwrotnym w wyborze dalszej drogi życiowej. Wiąże się on z dużym stresem dla każdego ucznia
i grona pedagogicznego. Nauczyciele przygotowujący uczniów do matury starają się łagodzić emocje i wspierać młodzież w tych trudnych chwilach. Aby oswajać uczniów z formułą czekającego ich egzaminu maturalnego, już od 12 lat realizowany jest projekt Próbna Matura
z Operonem.

infografika matura

 

Korzyści z przystąpienia do Próbnej Matury z Operonem
 • przebieg identyczny jak podczas egzaminu państwowego – jako jedyny egzamin próbny oferuje arkusze egzaminacyjne w formie papierowej, które są w tym samym dniu dostarczane do szkół w całej Polsce,
 • próba generalna – pozwala uczniom oswoić się z formułą matury, a szkole ‒ sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu,
 • plan powtórzeniowy –wraz z wynikami próbnego egzaminu szkoła otrzymuje informację o obszarach wymagających dalszej pracy
  z uczniami,
 • raporty i statystki pokazujące mocne i słabe strony ucznia,
 • prosty system do automatycznego sprawdzania prac oraz diagnozowania stopnia opanowania materiału przez uczniów,
 • szczegółowe raporty z wyników szkoły na przestrzeni lat, przeznaczone do dyspozycji dyrektora szkoły,
 • promocja szkoły – rankingi ogólnopolskie i wojewódzkie,
 • certyfikat udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów,
 • drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz z „TOP 3” w województwach
 • Vademeca oraz testy i arkusze maturalne
 • bezpłatny dostęp do platformy dla uczniów gielda.maturalna.pl
 • bezpłatne egzaminy kończące wybrane kursy internetowe organizowane przez Operon: „Jak pomóc uczniom zdać egzamin maturalny
  i egzamin ósmoklasisty? Warsztat motywacyjny i narzędziowy” (CZWARTA EDYCJA) 
   

 

Próbna Matura z Operonem w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzona w dniach:

język polski: 19 listopada 2019 r.

matematyka: 20 listopada 2019 r.

język obcy: 21 listopada 2019 r.

przedmioty dodatkowe: 22 listopada 2019 r.
 

patronat egzaminow

 

 

 

   

Wszystkie informacje na temat tegorocznej edycji znajdą Państwo na stronie egzaminy.operon.pl lub u osobistego konsultanta.