XII edycja Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty stanowi podsumowanie pierwszego etapu edukacyjnego. Sprawdzian odbędzie się 7 maja 2020 r. Kluczową wartością OSKT jest gotowa opisowa informacja zwrotna o uczniach z elementami oceniania kształtującego.

 

Podsumowanie wyników OSKT w formie gotowej oceny opisowej

W klasach edukacji wczesnoszkolnej ocena końcowa postępów w nauce oraz ocena zachowania ucznia są ocenami opisowymi. W porównaniu ze stopniami dostarczają one o wiele bardziej szczegółowych informacji o postępach dziecka. Ocena ta odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego. Jej wystawienie jest bardzo czasochłonne, a przygotowywanie wymaga znacznie większych umiejętności niż w przypadku zwykłych stopni. Nauczyciele, ze szkół biorących udział w OSKT, otrzymają pomoc, która umożliwi im wystawienie opisowych ocen dla uczniów znacznie szybciej.

Karty oceniania kształtującego, które nauczyciele otrzymają po wprowadzeniu wyników sprawdzianu, mogą być wsparciem w przygotowaniu końcowej oceny opisowej ucznia lub listu do ucznia, stanowiącego informację zwrotną (IZ) zgodną z zaleceniami oceniania kształtującego.

Wprowadzenie wyników i wygenerowanie opisowej informacji zwrotnej przynosi znaczenie więcej korzyści niż podanie punktacji końcowej, która bywa krzywdząca. Sformułowanie IZ w formie opisowej za pośrednictwem naszego systemu nie wymaga dużego nakładu pracy. Dodatkowo przekaz dla każdego ucznia można dostosować, tak by podejść do oceny w sposób indywidualny.

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa wzór umożliwiający stworzenie pełnego opracowania przeznaczonego dla każdego ucznia. Tabela stanowi korpus listu, który zawiera następujące części:

1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia („Dobrze zrobione!”),

2. wskazanie tego, co wymaga poprawienia („Gdzie pojawił się błąd?”),

3. wskazówki – w jaki sposób uczeń może poprawić pracę ( „Jak możesz się poprawić?”),

4. porady – w jakim kierunku uczeń powinien dalej się rozwijać („Jak mogę dalej się rozwijać, uczyć?”)

Aby informacja mogła mieć pełny charakter listu, otrzymują Państwo również propozycje wstępu i zakończenia. Zachęcamy do pobrania przykładowego listu do Janka.
 

grafika pobierz przykladowy list do janka

 
Tak przekazywana informacja stanowi skuteczne narzędzie komunikacji uczeń – nauczyciel – rodzic. Jak pokazuje doświadczenie nauczycieli pracujących w ten sposób, jest ona bardzo dobrze przyjmowana. List, nawet jeśli pokazuje błędy ucznia, nie jest krzywdzący. Wytycza dalsze ścieżki rozwoju. Stwarza także okazję do zbudowania dobrej relacji między uczniem i nauczycielem.

Formuła OSKT została przygotowana z myślą o dzieciach. Jej celem jest zapewnienie komfortu psychicznego uczniom i ograniczenie stresu towarzyszącego testowi. Sprawdzonymi i skutecznymi elementami OSKT są film z Bratkiem oraz bajka Bratka. Film oglądany przed sprawdzianem ma za zadanie wyciszyć uczniów i pomóc im w skupieniu się przed rozwiązywaniem zadań, natomiast bajka czytana przez nauczyciela uspokaja dzieci po zakończeniu sprawdzianu.
 

Zapisz swoją szkołę

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) to pierwszy etap podróży z edukacją, w którą zabiera uczniów Wydawnictwo Operon. W tym roku odbędzie się on 7 maja.

Ten wyjątkowy sprawdzian zewnętrzny bada kluczowe umiejętności trzecioklasistów już od 2007 r. Składa się z trzech części: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu w III klasie szkoły podstawowej. W tym roku sprawdzian jest przeprowadzany już po raz dwunasty.

 Zapisy trwają!

baner oskt

Zgłoszenia do sprawdzianu przyjmujemy przez panel na stronie egzaminy.operon.pl ‒ dostępny po zalogowaniu się do konta w serwisie Operon. Jeśli nie mają Państwo konta, można je łatwo założyć.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie OSKToraz u konsultantów pod numerem 58 679 00 00 i mailem: info@operon.pl.