Do zakończenia roku coraz bliżej, a tym samym do podsumowania pierwszego etapu edukacji.  O istotności informacji zwrotnej mówi się wiele. Forma ustna jest jednak bardzo ulotna, a dla uczniów przechodzących do kolejnych etapów edukacji trudna do odtworzenia w przyszłości. 

 

Po co informacja zwrotna? 

Informacja zwrotna to niezwykle cenne narzędzie na każdym etapie edukacji i pracy. Ukierunkowuje prace uczniów, ale także daje wskazówki do pracy nauczycielom. W przypadku stosowania oceniania kształtującego informacja nie służy do porównywania uczniów ze sobą, ale do weryfikowania opanowania danej porcji materiału i dostosowania do oczekiwanego standardu na danym poziomie nauczania. Wykorzystanie takiego modelu na poziomie edukacji wczesnoszkolnej może pozwolić wystartować w klasie czwartej z odpowiedniego poziomu dla całej klasy. Co ważne, nie ma jednego określonego z góry narzędzia do przekazywania informacji zwrotnej – mogą to być różne formy na różnych etapach edukacji.
 

Pisemna forma bardziej wartościowa 

Informacja zwrotna może być spontanicznym przekazaniem treści uczniowi, a może mieć też formę przemyślanej i ustrukturyzowanej wiadomości dla ucznia i rodzica.

– Każda IZ [informacja zwrotna] jest cenna i dla dorosłego, i dla ucznia. Ustna być może jest bardziej ulotna i istnieje możliwość, że drugi człowiek usłyszy tylko to, co chce, ale, biorąc pod uwagę głód uczniów na pochwały i dobre słowo, sądzę, że większość z nich będzie słuchała uważnie. Pisemna IZ jest na pewno nie do podważenia, a i chętnie się do niej wraca w chwilach zwątpienia. Lepiej można wykorzystać zawarte w niej wskazówki, rady. – mówi Barbara Rakicka, trener Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Pisemna forma ma też niebagatelne znaczenie dla nauczycieli wyższych etapów edukacji. Przyjmując pod swoje skrzydła dzieci kończące edukacje wczesnoszkolną, mogą oni wykorzystać pisemną informację zwrotną do planowania dalszej pracy z uczniami. Zarówno na poziomie indywidualnym, jak i klasowym.
 

Sprawdzian formą otrzymania pisemnej informacji zwrotnej

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem to nie tylko arkusze z zadaniami dla uczniów. To przede wszystkim bogata informacja zwrotna, jaką otrzymują uczniowie i nauczyciele. Każdy uczeń otrzymuje swój indywidualny list, który zawiera wskazówki o mocnych stronach i obszarach do poprawy. Sprawdzian daje szeroki obraz umiejętności uczniów, a także ich potrzeb rozwojowych. Taki pisemny materiał może posłużyć nie tylko pedagogom w klasie trzeciej w przygotowaniu oceny opisowej, lecz także stanowić materiał otwierający dla nauczycieli wyższych poziomów.

Już jutro specjalistka ds. ewaluacji dydaktycznej i oceniania kształtującego Sabina Furgoł opowie, jak są tworzone pytania do sprawdzianu i jak należy czytać jego wyniki w wymiarze klasowym, szkolnym czy ogólnopolskim. Na temat webinaru więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

W tym roku OSKT odbędzie się 13 maja 2021 r. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie egzaminy.operon.pl. Zapisy trwają do 16 kwietnia – to już ostatni dzwonek, żeby dołączyć do grona szkół zapisanych na sprawdzian. 
 

Elastyczna forma 

Wiedząc, że sytuacja związana z pandemią i zdalnym nauczaniem jest dynamiczna, staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, dlatego przygotowujemy elastyczne formy sprawdzianu.

ostatni dzwonek OSKT

Dla wszystkich uczniów, którzy zostaną zapisani na sprawdzian, będą przygotowane i wysłane papierowe arkusze. Jeśli uczniowie nie będą mogli napisać sprawdzianu w szkole w terminie 13 maja 2021 roku, można go przeprowadzić w innym dniu wyznaczonym przez nauczyciela. Nauczyciel w drodze wyjątku może przekazać rodzicom papierowe arkusze lub pliki PDF.

Więcej informacji o tegorocznej edycji OSKT znajdą Państwo TUTAJ.