ikonka wprowadz wyniki matury
Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem jest organizowana już
od 2007 roku. Projekt cieszy się niesłabnącą popularnością wśród szkół w całej Polsce. Dla maturzystów to ważne wydarzenie – mają szansę sprawdzić poziom swojej wiedzy i przekonać się, z czym radzą sobie lepiej, a co powinni jeszcze powtórzyć. W tym pomoże uczniom
i nauczycielom panel do wprowadzania wyników, a także generowane raporty i plany powtórzeniowe.

 
 

Podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem największym zainteresowaniem z przedmiotów dodatkowych cieszyły się język angielski i matematyka na poziomie rozszerzonym. Nieco mniej uczniów podeszło do geografii i biologii. Najwięcej uczniów zdawało próbną maturę w województwach mazowieckim i śląskim, zaraz za nimi znalazły się małopolskie, dolnośląskie i kujawsko-pomorskie.
 

Jak sprawdzić wyniki egzaminu? 

Arkusze wraz z modelami odpowiedzi dla uczniów zostały opublikowane godzinę po każdym egzaminie na portalu gieldamaturalna oraz TUTAJ.

Nauczycieli zachęcamy do pobierania modeli odpowiedzi oraz kartotek, a także do skorzystania z elektronicznego systemu wprowadzania wyników na stronie egzaminy.operon.pl.
 

infografika wprowadz wyniki

 

 1. Wyniki wprowadzają nauczyciele po zalogowaniu się na platformie egzaminy.operon.pl.
 2. Należy zalogować się do swojego konta i następnie przejść do zakładki Wprowadź wyniki. Aby móc przejść do wprowadzania wyników, na danym koncie musi być dodana szkoła, której dotyczy egzamin (nazwa szkoły musi być zgodna z nazwą szkoły zgłoszonej do Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem). Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że jeżeli nazwa placówki w ostatnim czasie została zmieniona, trzeba dokonać aktualizacji na własnym koncie.
 3. Po wybraniu szkoły, przedmiotu i zakresu dodajemy klasę. Wyniki można wprowadzać na dwa sposoby – ręcznie, wpisując w pola przy numerach zadań liczbę zdobytych punktów, lub automatycznie, korzystając z narzędzia, które samo nalicza punkty (nauczyciel wskazuje wariant odpowiedzi udzielonej przez ucznia). Każdy nauczyciel wytypowany przez dyrektora ze zgłoszonej szkoły przez swoje konto może wprowadzić wyniki z dowolnego przedmiotu.
 4. Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do wyników z poprzednich lat. Raportów należy szukać w zakładce zobacz wyniki swojej szkoły. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów. Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki egzaminu, mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści, m.in. na:
  • plan powtórzeniowy ze wszystkich przedmiotów dostosowany do wyników klasy,
  • obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych,
  • certyfikat jakości potwierdzający wysoki poziom kształcenia.
    
 5. Uczniowie mogą także zobaczyć swoje wyniki na stronie wyniki.operon.pl po wprowadzeniu kodu wygenerowanego przez nauczyciela. Kody są generowane automatycznie dla każdego ucznia, którego wyniki zostały wprowadzone do panelu. Są one dostępne na stronie egzaminy.operon.pl w zakładce zobacz wyniki swojej szkoły.

 
Raporty z wynikami szkoły są przekazane do wyłącznej dystrybucji dyrektora szkoły. Nauczyciele mają dostęp do raportów z wynikami klasy oraz indywidualnych wyników uczniów z przedmiotu, do którego wprowadzali wyniki. Raport ogólnokrajowy, do którego mają dostęp wszyscy zainteresowani, nie zawiera danych poszczególnych szkół, a jedynie informacje zbiorcze o wynikach egzaminu w całej Polsce, zostanie on zaprezentowany 16 stycznia 2020 r.