Próbna Matura z Operonem to wyjątkowe wydarzenie, które już od 12 lat odbywa się w tysiącach szkół w całej Polsce. Trwają ostatnie dni zapisów – tylko do środy 16 października 2019.

 

baner probna matura

 
Program przygotowań do egzaminu maturalnego, w tym Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem, to nie tylko próba generalna przed Maturą 2020, ale także możliwość korzystania z platformy internetowej i edukacyjnej oraz sprawdzonych publikacji.

W tym roku Próbna Matura z Operonem odbędzie się w dniach 19–22 listopada. Egzamin Próbny jest przeprowadzany we wszystkich szkołach w tym samym czasie, aby wiernie oddać procedury i atmosferę egzaminu państwowego.

Nauczyciele ze zgłoszonych szkół otrzymują bezpłatny dostęp do platformy internetowej, w której znajdują się:

 • arkusze i schematy rozwiązań w wersji pdf
 • narzędzie do automatycznego sprawdzania arkuszy on-line
 • panel do wprowadzania wyników
 • szczegółowe raporty z wyników dla szkoły, klasy i uczniów
 • indywidualne plany powtórzeniowe dostosowane do uzyskanych wyników
 • dodatkowe arkusze egzaminacyjne II edycji Próbnej Matury do przeprowadzenia powtórnego egzaminu w marcu 2020 r.
infografika matura
Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w programie:
 • certyfikat udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów
 • obecność w rankingu ogólnopolskim oraz rankingach wojewódzkich
 • drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz „TOP 3”
   w województwach – w tym roku szkoły, które znajdą się w rankingach, otrzymają pakiety publikacji przygotowujących do egzaminów do szkolnej biblioteki
 • bezpłatny egzamin kończący kurs internetowy „Jak pomóc uczniom zdać egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty? Warsztat motywacyjny i narzędziowy” (czwarta edycja)
 • bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej dla uczniów gieldamaturalna.pl
 
Szkoła uczestnicząca w programie otrzymuje:

Zestaw 4 drukowanych arkuszy egzaminacyjnych dla każdego ucznia:

 1. Język polski – poziom podstawowy
 2. Matematyka – poziom podstawowy
 3. Język obcy – poziom podstawowy (do wyboru: język angielski lub język niemiecki)
 4. Przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (do wyboru: język polski, matematyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka, chemia, język angielski, język niemiecki)

 
Zachęcamy do zgłoszenia szkoły do kompleksowego programu OgólnopolskaPróbna Matura z Operonem.

Formularz zgłoszeniowy wypełnia dyrektor online na stronie www.egzaminy.operon.pl.

Zapisy trwają do 16 października 2019 r.