uczniowie piszacy test w klasie
Pierwszy egzamin Próbnej Matury z Operonem już
19 listopada! Przypominamy najważniejsze aspekty organizacyjne.

 

 

 
Próbna Matura z Operonem jest przeprowadzana we wszystkich szkołach w tym samym czasie, aby wiernie oddać procedury i atmosferę egzaminu państwowego. W roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzona w dniach:

19 listopada (wtorek)
 
godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego; poziom podstawowy

godz. 14.00 – egzamin z języka polskiego; poziom rozszerzony
  

20 listopada (środa)

godz. 9.00 – egzamin z matematyki; poziom podstawowy

godz. 14.00 – egzamin z matematyki; poziom rozszerzony
  

21 listopada (czwartek)

godz. 9.00 – egzamin z języka angielskiego lub języka niemieckiego; poziom podstawowy

godz. 14.00 – egzamin z języka angielskiego lub języka niemieckiego; poziom rozszerzony
  

22 listopada (piątek)

godz. 9.00 – egzamin z przedmiotów dodatkowych

 

Arkusze egzaminacyjne opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla egzaminu maturalnego zostaną dostarczone do Państwa w dniach od 14 do 18 listopada 2019 r. za pośrednictwem kuriera. We wszystkich szkołach w Polsce Próbna Matura z Operonem rozpoczyna się tego samego dnia, punktualnie o godzinie 9.00. Jest ona  przeprowadzana w formule docelowego egzaminu państwowego:

- nie muszą Państwo pobierać pdf-ów i drukować arkuszy dla uczniów w kilkudziesięciu egzemplarzach;

- arkusze egzaminacyjne w formie papierowej są dostarczane do szkół w zabezpieczonych przesyłkach dzień przed egzaminem;

- egzamin odbywa się w uroczystej formie w tym samym dniu w szkołach w całej Polsce;

- szkoły mają okazję sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak dużego egzaminu.

 

Procedury bezpieczeństwaPróbnej Matury z Operonem

Jako organizator ustaliliśmy niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły biorące udział w egzaminie.

– Każdy dostarczony karton zawiera materiały przeznaczone na jeden dzień egzaminu. Prosimy o otwarcie odpowiedniego kartonu w dniu danego egzaminu, nie wcześniej niż o godzinie 8.30.

– Zgodnie z nową procedurą CKE zalecamy losowanie miejsc przez uczniów wchodzących na salę egzaminacyjną.

– Prosimy o wprowadzenie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną, by uczniowie nie korzystali z dodatkowej pomocy i nie przesyłali zdjęć zadań do portali społecznościowych. W tym celu należy wywiesić na drzwiach sali plakat znajdujący się w paczce. 

 
Dla każdego ucznia jest przeznaczony jeden arkusz egzaminacyjny. Liczba arkuszy jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektora. Ponadto do arkuszy z języków obcych przygotowaliśmy karty odpowiedzi dla uczniów i płyty CD z nagraniem lektora (do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego w części „rozumienie ze słuchu”). Nagrania będą dostępne również na stronie www.egzaminy.operon.pl dzień przed egzaminem.

 
Zasady postępowania po egzaminie próbnym

Odpowiedzi do zadań – dla nauczycieli (wraz z kartotekami) zostaną udostępnione następnego dnia po każdym egzaminie na stronie www.egzaminy.operon.pl; dla uczniów (bez kartotek) ‒ na stronie www.gieldamaturalna.pl tego samego dnia, w którym odbywa się egzamin.

 • Przedmioty zdawane o godz. 9.00 ‒ publikacja odpowiedzi o godz. 13.00
 • Przedmioty zdawane o godz. 14.00 – publikacja odpowiedzi o godz. 18.00
   
   

Panel do wprowadzania wyników  będzie dostępny od 20 listopada 2019 r. do 12 stycznia 2020 r.

Darmowe: raport oraz zadania powtórzeniowe dla klasy – dostępne w panelu po wprowadzeniu wyników.

Raport Ogólnopolski Próbnej Matury z Operonem zostanie zaprezentowany 16 stycznia 2020 r.

infografika matura
 
Szkoła uczestnicząca w programie otrzymuje: 

Zestaw 4 drukowanych arkuszy egzaminacyjnych dla każdego ucznia:

 1. Język polski – poziom podstawowy
 2. Matematyka – poziom podstawowy
 3. Język obcy – poziom podstawowy (do wyboru: język angielski lub język niemiecki)
 4. Przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (do wyboru: język polski, matematyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka, chemia, język angielski, język niemiecki)

 
Nauczyciele ze zgłoszonych szkół otrzymują bezpłatny dostęp do platformy internetowej, w której znajdują się:

 • arkusze i schematy rozwiązań w wersji .pdf
 • narzędzie do automatycznego sprawdzania arkuszy on-line
 • panel do wprowadzania wyników
 • szczegółowe raporty z wyników dla szkoły, klasy i uczniów
 • indywidualne plany powtórzeniowe dostosowane do uzyskanych wyników
 • dodatkowe arkusze egzaminacyjne II edycji Próbnej Matury do przeprowadzenia powtórnego egzaminu w marcu 2020 r.
 
 
Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w programie:
 • certyfikat udziału w projekcie, w tym certyfikat jakości „Skuteczna szkoła” dla placówek, które wprowadzą wyniki uczniów
 • obecność w rankingu ogólnopolskim oraz rankingach wojewódzkich
 • drukowane dyplomy i listy gratulacyjne dla szkół z „TOP 10” w Polsce oraz „TOP 3” w województwach – w tym roku szkoły, które znajdą się
  w rankingach, otrzymają pakiety publikacji przygotowujących do egzaminów do szkolnej biblioteki
 • bezpłatny egzamin kończący kurs internetowy „Jak pomóc uczniom zdać egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty? Warsztat motywacyjny i narzędziowy” (czwarta edycja)
 • bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej dla uczniów gieldamaturalna.pl

  
Program przygotowań do egzaminu maturalnego, w tym Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem, to nie tylko próba generalna
przed Maturą 2020, ale także możliwość korzystania z platformy internetowej i edukacyjnej oraz sprawdzonych publikacji
Vademecum oraz Testów i arkuszy maturalnych.
 

Aby skorzystać z dostępnych materiałów, wystarczy zalogować się jako nauczyciel do serwisu naszego Wydawnictwa na stronie operon.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt z konsultantem Wydawnictwa.

tel.: 58 679 00 00

mail: info@operon.pl