Próbna Matura z Operonem już w przyszłym tygodniu, z tego względu już teraz zachęcamy nauczycieli do zapoznania się z najważniejszymi informacjami organizacyjnymi.

 

Próbna Matura z Operonem jest przeprowadzana we wszystkich szkołach w tym samym czasie, aby wiernie oddać procedury i atmosferę egzaminu państwowego. W roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzona w dniach 19-22 listopada.

Arkusze egzaminacyjne opracowane zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla egzaminu maturalnego zostaną dostarczone do Państwa w dniach od 14 do 18 listopada 2019 r. za pośrednictwem kuriera. We wszystkich szkołach w Polsce Próbna Matura z Operonem rozpoczyna się  punktualnie o godzinie 9.00. Jest ona  przeprowadzana w formule docelowego egzaminu państwowego:

  • arkusze egzaminacyjne w formie papierowej są dostarczane do szkół w zabezpieczonych przesyłkach dzień przed egzaminem;
  • egzamin odbywa się w uroczystej formie w tym samym dniu w szkołach w całej Polsce;
  • szkoły mają okazję sprawdzić wszystkie aspekty organizacyjne istotne przy przeprowadzaniu tak ważnego egzaminu.   
 
 
Jedno konto wiele możliwości!
usmiechnieci uczniowie kciuk do gory

Każdy nauczyciel zarejestrowany w naszym serwisie na stronie operon.pl już od 20 listopada 2019 r.
do 12 stycznia 2020 r. będzie miał możliwość wprowadzenia wyników uczniów z przeprowadzonego próbnego egzaminu maturalnego. Odpowiedzi do zadań dla nauczycieli (wraz z kartotekami) zostaną udostępnione następnego dnia po każdym egzaminie od godziny 9:00. Wyjątkiem jest ostatni dzień, kiedy to obie funkcje będą dostępne tego samego dnia od godziny 14:00. Aby wprowadzić wyniki, należy zalogować się na stronie egzaminy.operon.pl i wybrać zakładkę „wprowadź wyniki”. Moduł klucza interaktywnego (e-klucz) pozwala sprawdzać prace uczniów. Aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności, należy pamiętać o tym, że:
 

  • wprowadzenie wyników jest warunkiem koniecznym do otrzymania raportów i planów powtórzeniowych;
  • wyniki wprowadzają nauczyciele po zalogowaniu się na platformie egzaminy.operon.pl. Na swoim koncie muszą mieć dodaną szkołę, której dotyczy egzamin (nazwa szkoły musi być zgodna z nazwą szkoły zgłoszonej do Próbnej Matury z Operonem). Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że jeżeli nazwa placówki w ostatnim czasie została zmieniona, należy dokonać aktualizacji na własnym koncie;
  • wyniki można wprowadzać na dwa sposoby – ręcznie, wpisując w pola przy numerach zadań liczbę zdobytych punktów, lub automatycznie, korzystając z narzędzia, które samo nalicza punkty (nauczyciel wskazuje wariant odpowiedzi udzielonej przez ucznia);
  • każdy nauczyciel wytypowany przez Dyrektora ze zgłoszonej szkoły przez swoje konto może wprowadzić wyniki z dowolnego przedmiotu.  

 

Szczegółowe raporty z wyników dla szkoły, klas i uczniów

Przygotowany przez nas system jest dostępny bezpłatnie po zalogowaniu się w serwisie operon.pl. Szczegółowe raporty z wyników dla szkoły, klas i uczniów są generowane na podstawie wprowadzanych przez nauczyciela wyników. Raport wskazuje te umiejętności, nad którymi należy intensywniej popracować. Tym samym ułatwia precyzyjne zaplanowanie indywidualnych przygotowań do Matury. Po wprowadzeniu wyników
z danego arkusza nauczyciel otrzymuje szczegółowy raport dotyczący umiejętności egzaminacyjnych każdego ucznia w klasie. Ma także możliwość sprawdzenia, jak dany uczeń wypada na tle klasy. Zestawienia po wydrukowaniu mogą być przydatne podczas zebrań z rodzicami czy przy omawianiu planu pracy.

Nauczyciele mają określony czas na wprowadzenie wyników. Po zamknięciu tego etapu system podsumowuje wszystkie dane i generuje szczegółowy raport wyników dla ucznia, klasy i szkoły. Nauczyciele oraz dyrektorzy mogą obejrzeć go on-line na stronie operon.pl
oraz wydrukować go po wygenerowaniu w formacie pdf.

Raport Ogólnopolski Próbnej Matury z Operonem oraz rankingi zostaną zaprezentowane 16 stycznia 2020 r. Wszyscy zainteresowani będą mogli obejrzeć raport ogólnopolski z wyników aktualnej Próbnej Matury z Operonem bez logowania na stronie operon.pl

Druga edycja Próbnej Matury to dodatkowa opcja dostępna dla wszystkich szkół biorących udział w Próbnej Maturze z Operonem odbywająca się w marcu. Po zalogowaniu na stronie egzaminy.operon.pl można pobrać arkusze pdf ze wszystkich przedmiotów i zrealizować próbny egzamin w dowolnym czasie. Druga edycja jest darmowa.

Uczniowie mogą zapoznać się z arkuszami egzaminacyjnymi oraz modelami odpowiedzi do arkuszy dzień po egzaminie
na www.gieldamaturalna.pl oraz na stronie egzamin.operon.pl.

infografika matura
Szkoły uczestniczące w Próbnej Maturze z Operonem

Jako organizator ustaliliśmy niezbędną procedurę, do której przestrzegania są zobowiązane wszystkie szkoły biorące udział w egzaminie. Zgłaszający szkołę, przystępując do programu, musi oświadczyć, że zapoznał się z harmonogramem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nie udzielamy zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, gdyż stwarza to ryzyko opublikowania treści zadań przez osoby niepożądane, co z kolei spowoduje sfałszowanie wyników egzaminu. Prosimy o otwarcie odpowiedniego kartonu w dniu danego egzaminu, nie wcześniej niż o godzinie 8.30. Zgodnie z nową procedurą CKE zalecamy losowanie miejsc przez uczniów wchodzących na salę egzaminacyjną. Prosimy o wprowadzenie zakazu wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną, by uczniowie nie korzystali z dodatkowej pomocy
i nie przesyłali zdjęć zadań do portali społecznościowych. W tym celu należy wywiesić na drzwiach sali znajdujący się w paczce plakat.
 

Harmonogram Próbnej Matury z Operonem w 2019 r. 
19 listopada:

9.00 – egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

14.00 – egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

20 listopada:

9.00 – egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

14.00 – egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

21 listopada:

9.00 – egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

14.00 – egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

22 listopada:

9.00 – egzamin z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym: historii,

wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, geografii, fizyki (180 minut)

 

W razie pytań prosimy o kontakt z konsultantem Wydawnictwa.

tel.: 58 679 00 00

mail: info@operon.pl