Przed nami kolejna, już XII edycja Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Jest doskonałym sposobem na podsumowanie pierwszego etapu edukacji. W tym roku sprawdzian odbędzie się 7 maja. Tegoroczna edycja została wzbogacona o kolejny element – słuchanie
ze zrozumieniem.

 

Podsumowanie pierwszego etapu edukacji – słuchanie ze zrozumieniem 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) to coroczna akcja Operonu. Ten wyjątkowy sprawdzian zewnętrzny bada kluczowe umiejętności trzecioklasistów już od 2007 roku i cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Składa się z trzech części – polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej, a jego wyniki dostarczają informacji na temat kluczowych umiejętności trzecioklasistów, takich jak:

 • czytanie ze zrozumieniem
 • słuchanie
 • pisanie
 • wiedza o języku
 • liczenie i sprawność rachunkowa
 • praktyczne umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych
 • rozumienie podstawowych pojęć przyrodniczych
 • obserwacje przyrodnicze oraz ich analiza
 • oraz po raz pierwszy: SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM.

 
Najnowszy element OSKT będzie wzbogacał pierwszą część humanistyczną. Nagrania zostaną udostępnione wszystkim nauczycielom biorącym udział w OSKT dzień przed sprawdzianem razem z filmem Bratka. Dzieci, rozpoczynając pisanie części pierwszej z języka polskiego, zostaną najpierw poproszone o przeczytanie wszystkich pytań testowych przygotowanych do nagrania,  które następnie zostanie odtworzone. Część dotycząca słuchania ze zrozumieniem została stworzona w odpowiedzi na Państwa potrzeby oraz założenia nowej podstawy programowej. Obecni trzecioklasiści są pierwszym rocznikiem kończącym edukację wczesnoszkolną zgodnie z REFORMĄ  2017. Poniżej przypominamy harmonogram OSKT 2020.
 

harmonogram oskt cz 2

 
Nauczyciele, których szkoły będą brały udział w OSKT, otrzymają pomoc, która umożliwi wystawienie opisowych ocen dla uczniów znacznie szybciej.

Karty oceniania kształtującego, które otrzymują nauczyciele po wprowadzeniu wyników sprawdzianu, mogą być pomocą w przygotowaniu końcowej oceny opisowej ucznia lub listu do ucznia, który jest informacją zwrotną (IZ) zgodną z zaleceniami oceniania kształtującego.

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa wzór umożliwiający stworzenie pełnego opracowania przeznaczonego dla każdego ucznia. Tabela stanowi korpus listu, który zawiera następujące części:

 1. Wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia („Dobrze zrobione!”),
 2. Wskazanie tego, co wymaga poprawienia („Gdzie pojawił się błąd?”),
 3. Wskazówki – w jaki sposób uczeń może poprawić pracę ( „Jak możesz się poprawić?”),
 4. Porady – w jakim kierunku uczeń powinien dalej się rozwijać („Jak mogę dalej się rozwijać, uczyć?”)

 
Aby informacja mogła mieć pełny charakter listu, otrzymują Państwo również propozycje wstępu i zakończenia. Więcej na ten temat pisaliśmy TU.

 
Zapisz swoją szkołę 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) to pierwszy etap podróży z edukacją, w którą zabiera uczniów Wydawnictwo Operon. W tym roku odbędzie się on 7 maja.

Zapisy trwają!

infografika sprawdzian trzecioklasisty

Zgłoszenia do sprawdzianu przyjmujemy przez panel na stronie egzaminy.operon.pl ‒ dostępny po zalogowaniu się do konta w serwisie Operon. Jeśli nie mają Państwo konta, można je łatwo założyć.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie OSKToraz u konsultantów pod numerem 58 679 00 00 i mailem: info@operon.pl.