Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem za nami. Zachęcamy do wprowadzania wyników maturzystów, dzięki czemu można wygenerować raporty i plany powtórzeniowe.

 

Arkusze wraz z modelami odpowiedzi dla uczniów zostały opublikowane godzinę po każdym egzaminie na portalu gieldamaturalna oraz TUTAJ.

Nauczycieli zachęcamy do pobierania modeli odpowiedzi oraz kartotek, a także do skorzystania z elektronicznego systemu wprowadzania wyników na stronie egzaminy.operon.pl.

 

infografika wprowadz wyniki

 

 1. Wyniki wprowadzają nauczyciele po zalogowaniu się na platformie egzaminy.operon.pl.
 2. Należy zalogować się do swojego konta, wybrać poziom egzaminu – Szkoła ponadgimnazjalna i następnie przejść do zakładki Wprowadź wyniki. Aby móc przejść do wprowadzania wyników, na danym koncie powinna być dodana szkoła, której dotyczy egzamin (nazwa szkoły musi być zgodna z nazwą szkoły zgłoszonej do Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem). Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że jeżeli nazwa placówki w ostatnim czasie została zmieniona, trzeba dokonać aktualizacji na własnym koncie.
 3. Po wybraniu szkoły, przedmiotu i zakresu dodajemy klasę. Wyniki można wprowadzać na dwa sposoby – ręcznie, wpisując w pola przy numerach zadań liczbę zdobytych punktów, lub automatycznie, korzystając z narzędzia, które samo nalicza punkty (nauczyciel wskazuje wariant odpowiedzi udzielonej przez ucznia). Każdy nauczyciel wytypowany przez dyrektora ze zgłoszonej szkoły przez swoje konto może wprowadzić wyniki z dowolnego przedmiotu.
 4. Po wprowadzeniu wyników do systemu szkoły otrzymają szczegółowy raport z wyników szkoły, klasy i uczniów, który mogą odnieść do wyników z poprzednich lat. Raportów należy szukać w zakładce zobacz wyniki swojej szkoły. Raporty są cennym źródłem wiedzy o stopniu przygotowania uczniów. Ponadto szkoły, które wprowadzą wyniki egzaminu, mogą liczyć na wiele dodatkowych korzyści, m.in. na:
   
 • plan powtórzeniowy ze wszystkich przedmiotów dostosowany do wyników klasy,
 • obecność w rankingach ogólnopolskich i lokalnych,
 • certyfikat jakości potwierdzający wysoki poziom kształcenia.
   

  5. Uczniowie mogą także zobaczyć swoje wyniki na stronie wyniki.operon.pl po wprowadzeniu kodu wygenerowanego przez nauczyciela. 
      Kody są generowane automatycznie dla każdego ucznia, którego wyniki zostały wprowadzone do panelu. Są one dostępne
      na stronie egzaminy.operon.pl w zakładce zobacz wyniki swojej szkoły.

 

Plan powtórzeniowy dla klas i uczniów 

Szkoły, w których zostaną wprowadzone wyniki maturzystów, otrzymają dostęp do planu powtórzeniowego ze wszystkich przedmiotów dostosowanego do wyników poszczególnych klas lub uczniów. Zawiera on zadania odpowiadające tym obszarom, które w danej klasie wypadły najsłabiej. Plany powtórzeniowe można także wygenerować dla każdego maturzysty z czterech najsłabiej opanowanych przez niego obszarów umiejętności. Dzięki temu przygotowania do matury państwowej będą jeszcze skuteczniejsze i kompleksowe. Aby wygenerować plan powtórzeniowy, należy być zalogowanym w serwisie egzaminy.operon.pl i w sekcji wyniki klasy lub wyniki uczniów wygenerować plik pdf.
z planem powtórzeniowym.

Prezentacja raportów ogólnopolskich dla szkół, które wprowadziły wyniki, nastąpi w styczniu 2020 r.