Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały do przeprowadzenia zdanego próbnego egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty

 

Terminy państwowych egzaminów próbnych

klasa puste lawki krzesla

Próbny egzamin ósmoklasisty ma odbyć się w dniach od 30 marca do 1 kwietnia, a próbna matura
– od 2 kwietnia do 8 kwietnia. „Chcemy dać szansę uczniom, aby mimo obecnej sytuacji, mogli przeprowadzić próbny egzamin, mogli wziąć udział w tych egzaminach. Też chcemy zaangażować w to nauczycieli, którzy będą w stanie ocenić te zadania” – wyjaśnia rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych przedmiotów znajduje się na stronie CKE.

Na tą chwilę nie ma decyzji o przeniesieniu właściwych egzaminów. Mają się one odbyć zgodnie
z planem – egzamin ósmoklasisty od 21 do 23 kwietnia, a matury tradycyjnie po majówce, czyli od
4 maja.
 

MEN i CKE podają wytyczne dla szkół zainteresowanych organizacją zdalnych egzaminów próbnych

Organizacja próbnego egzaminu jest dobrowolna. Jeśli jednak szkoła zdecyduje się na jego przeprowadzenie, powinna stworzyć możliwość wzięcia w nim udziału każdego ucznia, który wyrazi taką chęć. W przypadku, gdy uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowania takich wydruków do odbioru w szkole. Arkusze będą dostępne w wersji standardowej, jak również dostosowanej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Znajdą się tam również nagrania w formacie mp3 do zadań sprawdzających rozumienie  ze słuchu w arkuszach z języków obcych. Pliki zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE
oraz stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Wskazane jest, aby uczniowie po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę czy nauczyciela formie.

CKE podaje możliwe do zastosowania metody rozwiązywania zadań:

 • w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
 • na wydruku, jeżeli uczeń ma w domu drukarkę;
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania;            
 • na komputerze w przypadku egzaminu ósmoklasisty, korzystając z  „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem
  z arkuszem (będzie to plik edytowalny, z możliwością zapisania odpowiedzi; można będzie go również wydrukować i zapisać odpowiedzi odręcznie).

 
Rozwiązania należy wysłać nauczycielowi mailowo albo w innej uzgodnionej formie. Nauczyciele, korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, będą mogli sprawdzić i ocenić odpowiedzi oraz przekazać uczniom informację zwrotną w postaci:

 • krótkiego komentarza w e-mailu;
 • komentarzy  w  pliku – w  przypadku,  gdy uczeń  przesłał odpowiedzi  w  pliku edytowalnym;
 • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo grupowego.

 
Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE:

 • 8 kwietnia – w przypadku egzaminu maturalnego,
 • 22 kwietnia – w przypadku egzaminu ósmoklasisty.

 
W pierwszej kolejności mają zostać przekazane dyrektorom za pośrednictwem serwisów prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Następnie dyrektorzy przekażą te dokumenty nauczycielom. Wspólnie zostanie podjęta decyzja o sposobie oceniania odpowiedzi przekazanych przez uczniów.
 

Dodatkowe pomoce dla ósmoklasistów i maturzystów

Aby ułatwić Państwu przygotowanie uczniów do egzaminów państwowych, zdecydowaliśmy się bezpłatnie udostępnić uczniom strefę nauki
na naszych portalach.

kafel tak zdam
kafel gielda maturalna

 
Na temat przygotowań do państwowych egzaminów ósmoklasistów pisaliśmy TU a dla maturzystów TU.

 

Źródło: MEN, CKE