Sprawa wydaje się oczywista – z datami spotykamy się na co dzień, więc wszyscy wiemy, jak je odczytywać. Warto się zastanowić, czy na pewno tak jest, gdyż w dniach poprzedzających narodowe święto można było usłyszeć takie słowa: Narodowe Święto Niepodległości przypada na jedenasty listopad.

Dlaczego dopiero na „jedenasty listopad” i – na „jedenasty” licząc od jakiego momentu? Z zacytowanego zdania wynika, że święto jest obchodzone w jedenastym z kolei listopadzie... A przecież miesiąc w dacie jest określeniem dnia. Zatem gdy odczytujemy datę, miesiąc podajemy w dopełniaczu. Dlatego poprawnie będzie tylko:  Narodowe Święto Niepodległości przypada na jedenasty listopada.

Natomiast przypadek, w którym podajemy dzień w dacie, zależy od kontekstu. Na przykład na pytanie: Który dziś jest? odpowiemy:  Dziś jest dwunasty listopada. – dzień jest podany w mianowniku. Z kolei na pytania zawierające wyrazy kiedy?, którego? odpowiemy z użyciem dopełniacza: Kiedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości?To święto obchodzimy jedenastego listopada. A jeśli liczebnik oznaczający dzień jest poprzedzony przyimkiem „przed” lub przyimkiem „po”, ma formę narzędnika: To się wydarzyło przed jedenastym listopada.