W oficjalnych pismach, a często i na co dzień, spotykamy się ze zdaniami, w których pojawia się wyraz „odnośnie”. Zapamiętajmy, że w języku polskim po „odnośnie” należy dodać przyimek „do”. Wiele osób tego nie robi, a przez to błędna konstrukcja się utrwala.

Wyrażenie „odnośnie do kogoś, czegoś” oznacza „w stosunku do kogoś, czegoś”, np.: Nie zgłoszono zastrzeżeń odnośnie do projektu budowy placu zabaw. Konstrukcja ta ma charakter urzędowy, więc w tekstach o innym przeznaczeniu, warto ją zastępować innymi wyrażeniami, np. w związku z czymś, w stosunku do czegoś, jeśli chodzi o coś, co do. Zatem przytoczone zdanie, jeśli nie jest fragmentem pisma urzędowego, mogłoby brzmieć: Nie zgłoszono zastrzeżeń co do projektu budowy placu zabaw.