Deweloper zaadoptował budynek po fabryce na mieszkania. A przecież budynek to nie dziecko, żeby je adoptować... 

Wyrazy „adaptować” i „adoptować” (oba łączące się z przedrostkiem „za-”) to klasyczny przykład paronimów, czyli wyrazów, które często są mylone. Paronimy brzmią podobnie, ale mają inne znaczenia. Dlatego pomyłki wynikające z ich użycia bywają zabawne.

Dla przypomnienia: „adaptować” oznacza przystosować coś, np. utwór literacki, budynek, do innego użytku, do nowych potrzeb, nadać czemuś inny charakter. Właśnie o to znaczenie chodzi w początkowym zdaniu, które powinno brzmieć: Deweloper zaadaptował budynek po fabryce na mieszkania. Obecnie „adaptować” to wyraz nadużywany i lepiej zastępować go czasownikami „przystosować” lub „przyswajać” – w zależności od kontekstu. Natomiast „adoptować” to uznać prawnie czyjeś dziecko za swoje, przysposobić kogoś, a także zaopiekować się kimś.