Problem z tymi tradycyjnymi życzeniami noworocznymi jest taki, że nie każdy wie, czego właściwie życzy, wypowiadając te słowa. A przez to pojawiają się błędy w pisowni i często mamy: „Dosiego roku!”.

Poprawnie pisze się „do siego roku” – osobno wszystkie wyrazy. Niektórzy nie bardzo wiedzą, co zrobić z „siego” i łączą je z „do”, przez co powstaje wyraz przypominający przymiotnik. Tyle, że i tak mało kto wie, co on oznacza...

Wyraz „siego” to forma dopełniacza od wyrazu „si”. Dawniej „si” oznaczało „ten”, „ten najbliższy”. Obecnie „si” jest używane bardzo rzadko. W tradycyjnej formule życzeń noworocznych oznacza właśnie „tego”. A całe życzenia możemy przetłumaczyć na współczesną polszczyznę tak: „Obyśmy w zdrowiu doczekali następnego roku!”. 

Właśnie tego Państwu życzymy!