Drodzy Czytelnicy,

zapewne i Wam zdarzyło się dodać do listu postscriptum. Wiele osób umieszcza w listach czy artykułach dopiski, w których można uzupełnić podane wyżej informacje. 

Wiele osób – zatem i wiele wersji zapisu tego skrótowca: PS, PS., P.S., plus warianty z małymi literami. Tymczasem nie wszystkie są poprawne – właściwy jest zapis wielkimi literami. Ponadto skrótowce rodzime oraz obce przyswojone zapisujemy bez kropek. Dlatego skrótowiec „PS” w polskich tekstach powinien być zapisywany bez kropek, mimo łacińskiego „P.S.” – z kropkami. 

Z poważaniem
Redakcja „Kuriera Edukacyjnego”

PS Warto wiedzieć, że wyraz „postscriptum” ma rodzaj nijaki i w liczbie pojedynczej jest nieodmienny, natomiast w liczbie mnogiej odmienia się – M. postscripta.