Tym razem będzie o ćwiczeniach oddechowych. Ich wykonywanie jest zalecane np. osobom pracującym głosem i tym, które chcą się zrelaksować. Jednak trudno się skupić na ćwiczeniach po przeczytaniu takiej instrukcji: Należy nabrać powietrze nosem do brzucha, a następnie powoli wypuścić je ustami.

Zgodnie z jej treścią mamy oszukać powietrze, a nie – zrobić wdech. Czasownik „nabrać” w kontekście ćwiczeń oddechowych oznacza „wciągnąć” i łączy się z rzeczownikiem w dopełniaczu. Gdy ten czasownik połączy się z rzeczownikiem w bierniku, jak w przytoczonej instrukcji, będzie oznaczał „oszukać kogoś”... 

To samo „powietrze” może mieć różną formę. Rzeczownik ten przyjmuje różne formy w zależności od czasownika, z którym się łączy. Występuje w dopełniaczu z czasownikami: „nabrać”, „zaczerpnąć”, w bierniku z czasownikiem „wciągnąć”, a w narzędniku z czasownikiem „odetchnąć”.

Pamiętajmy więc, żeby zawsze „nabierać powietrza”, chyba, że faktycznie chcemy je oszukać...