Trzeba przyznać, że cudzysłów robi dziś karierę w polszczyźnie. Używa się go między innymi przy cytowaniu cudzych wypowiedzi czy przy podawaniu tytułów, a także dla podkreślenia, że dany wyraz jest w kontekście całej wypowiedzi obcy stylistycznie czy też użyty ironicznie. W tej ostatniej funkcji cudzysłowu się nadużywa. Modne jest wykonywanie gestu na oznaczenie cudzysłowu w wypowiedzi ustnej, a już niezwykle popularne jest mówienie wprost, że daną treść ujmujemy w cudzysłów.

Właśnie tu pojawia się rażący błąd „w cudzysłowiu”! Tym bardziej rażący, ponieważ pada w wypowiedziach osób wykształconych, oczytanych... Rzeczownik „cudzysłów” jak większość rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na -ów w miejscowniku ma końcówkę -owie: cudzysłówcudzysłowie, rówrowie. Inne formy nie są dopuszczalne.