(oprac. Urszula Matlak, Małgorzata Rożyńska*)

 „Jeśli dzieci tęsknią za szkołą – to jest to najlepsza szkoła…”

– powiedział Gerald Hüther, profesor neurobiologii w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu w Getyndze i współautor książki Wszystkie dzieci są zdolne, podczas konferencji w Płocku. Spotkanie odbyło się 14 października 2014 r. Hüther wygłosił na nim wykład na temat „Jak rozwijać wrodzone zdolności dzieci? – przyszłość dla edukacji”. Wziął też udział w pokazie filmu Erwina Wagenhofera Alfabet, w którym wystąpił, a następnie odpowiadał na liczne pytania podczas dyskusji panelowej poświęconej temu tematowi.

Profesor Hüther swój wykład skierował do nauczycieli po to, by przekonać ich i pokazać im, że można nauczać inaczej… Potwierdził, że próba zmieniania funkcjonowania szkół jest długim i niełatwym procesem. Najpierw należy zrozumieć problemy, a potem nauczyciele powinni znaleźć wspólny mianownik w swoich szkołach, czyli zaangażować (zjednoczyć i przekonać) całą społeczność szkolną do zmian. Profesor wspomniał, że w Niemczech powstaje sieć szkół pod nazwą „Budząca się szkoła”. To placówki, które będą funkcjonować inaczej. Zachęcił również polskich nauczycieli do podjęcia takiego wyzwania.

Oprócz zwrócenia uwagi na to, że należy najpierw zrozumieć problemy, profesor Hüther z całą stanowczością podkreślił, iż trzeba inaczej spojrzeć na ucznia. W każdym uczniu powinno się dostrzec indywidualność, wyjątkowość, która przejawia się w tym, co uczeń potrafi robić dobrze (najlepiej). I to właśnie jest jego potencjał – TALENT, czyli ponadprzeciętne (niezwykłe) możliwości.

Profesor zaznaczył, że dziecko potrzebuje wzorców postępowania, poczucia bezpieczeństwa, aby ten potencjał, talent mógł się rozwinąć. W związku z tym dziecko musi być odbiorcą „wyzwań”, a nie odbiorcą presji i nacisków. Zdaniem Hüthera procesem uczenia nie można sterować zewnętrznie.

Refleksjami o tych oraz innych problemach współczesnej szkoły chcemy podzielić się z Państwem na łamach Magazynu nauczycieli z pasją „Nauczyciel-Uczeń”. Dlatego zapraszamy Państwa do zapoznania się z relacją z konferencji w Płocku, którą zamieściliśmy w numerze 2 oraz wyrażania własnych opinii i dzielenia się swoimi doświadczeniami na forum na tematy:

  1. Jakie niezwykłe talenty zauważyliście Państwo u swoich uczniów? W jaki sposób można ten potencjał ucznia rozwijać?
  2. „Uczeń – odbiorcą wyzwań”. Co może być wyzwaniem dla ucznia? Jakie wyzwania stawiacie Państwo swoim uczniom? 
  3. Co jest dla Państwa wyzwaniem we współczesnej szkole?

Kolejny – trzeci numer Magazynu nauczycieli z pasją „Nauczyciel-Uczeń” będzie poświęcony problematyce „ucznia zdolnego”. Zależy nam, abyście Państwo czerpali satysfakcję z lektury naszego Magazynu, dlatego zwracamy się z prośbą o napisanie na Forum zakresu tematycznego oraz wskazania, jakich porad czy tematów Państwo oczekują.

*Małgorzata Rożyńska. Specjalista terapii pedagogicznej, pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda. Zajmuje się wspieraniem dzieci z trudnościami w nauce. Współautorka Metody ORTOGRAFFITI z Bratkiem.

*Urszula Matlak. Redaktor naczelna czasopisma Nauczyciel Uczeń, nauczyciel, terapeuta, konsultant merytoryczny publikacji szkolnych i terapeutycznych.