Ostatnie miesiące pokazały, jak istotną wartością w obecnych czasach jest mobilność, czyli umiejętność do poszerzania swoich kompetencji, odnajdywania się w sytuacji i sprawne zarządzanie zmianą. Mobilność to także łatwość łączenia tradycyjnych, analogowych metod nauczania z nowoczesnymi narzędziami. W ostatnich miesiącach nauczyciele, uczniowie oraz rodzice zrozumieli, jak ważne są relacje, w których kompetencje emocjonalno-społeczne odgrywają kluczową rolę.

 

baner mobilna szkola

Nauczyciele swoją postawą i otwartością na zmiany dowiedli nie tylko swojej skuteczności, ale przede wszystkim zasłużyli na ogromny szacunek. Opanowanie nowego warsztatu pracy w tak trudnych warunkach było prawdziwym wyzwaniem! Jak wykorzystać już wypracowany kapitał i dalej go rozwijać? Z pomocą przychodzi Mobilna szkoła i topowi belfrzy, którzy są autorami jej programów.
 

Krok 1 – Proste sposoby na trudne lekcje

W programach Mobilnej szkoły nauczyciele znajdą zarówno pomysły, jak i gotowe rozwiązania do wykorzystania na swoich lekcjach przedmiotowych oraz wychowawczych. Inspiracją do stworzenia programów stały się doświadczenia ich Autorek i Autorów, którzy odkrywają przed nauczycielami swój autorski warsztat pracy. Autorami programów przedmiotowych Mobilnej szkoły są: Przemek Staroń, Dawid Łasiński, Agnieszka Jankowiak-Maik, Marcin Lemiszewski, Jarosław Basaj, Krzysztof Chojecki, Sebastian Ropel, Joanna Gadomska, Marek Grzywna, Agnieszka Jankiewicz, Joanna Pawlak-Jęczewska. Więcej o Autorkach i Autorach programów można przeczytać TUTAJ.

 
Krok 2 – Mobilne podejście do lekcji

Nauczyciele, realizując programy Mobilnej szkoły, otrzymają kompleksowe wsparcie we wzmacnianiu kompetencji cyfrowych. To kluczowe umiejętności, które pomogą stać się nauczycielem mobilnym, który elastycznie łączy nauczanie tradycyjne z nowymi technologiami. We wszystkich programach Mobilnej szkoły nauczyciele znajdą gotowe rozwiązania łączące pomysły i propozycje wykorzystania nowoczesnych narzędzi, które sprawią, że lekcja nie tylko wywoła „efekt wow”, ale będzie także łatwiejsza do zrozumienia i zapamiętania dla uczniów. Autorzy programów – oprócz prezentacji prostych i przyjaznych narzędzi do wykorzystania na lekcji – w swoich kursach przygotują dla nauczycieli precyzyjne instrukcje.
 

Krok 3 – Serce do nauczania

Programy Mobilnej szkoły to także wiedza i gotowe rozwiązania, które będą wspierać nauczycieli w budowaniu kompetencji emocjonalno-społecznych istotnych nie tylko z punktu widzenia wychowawcy czy pedagoga szkolnego, ale każdego nauczyciela przedmiotowego. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. samoświadomość i samoakceptacja, empatia, tolerancja, motywacja do rozwoju. Nauczyciele będą mogli wzmacniać swoje kompetencje emocjonalno-społeczne, niezbędne do budowania relacji z uczniami i nabywania umiejętności dbania o własny dobrostan, realizując programy: Mobilny wychowawca, autorstwa Przemka Staronia i Marty Młyńskiej oraz Mobilny pedagog, autorstwa Marty Badowskiej.
 

Krok 4 – Mobilny nauczyciel i Mobilny dyrektor

Oktawia Gorzeńska – ekspertka edukacyjnych zmian, innowacji i przywództwa z doświadczeniem dyrektorskim – przygotowała dla nauczycieli webinary i kursy ze zwinnego zarządzania sobą i klasą. Nauczyciele poznają praktyki służące budowaniu autorskiego warsztatu pracy. Otrzymają również wskazówki i gotowe rozwiązania, które pomogą zadbać im o własny rozwój i większą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Oktawia Gorzeńska jest również autorką programu dedykowanego Dyrektorom szkół. Program Mobilny dyrektor stanowi propozycję rozwijania kompetencji przyszłości dla dyrektorów wspierających budowanie szkoły zwinnie radzącej sobie z wyzwaniami takimi jak m.in. technologie informacyjno-komunikacyjne, społeczny wymiar emocji, COVID-19. Program Mobilny dyrektor wspiera także rozwój kompetencji związanych
ze zwinnym zarządzaniem sobą i szkołą oraz strategicznym spojrzeniem na zmiany.

 

Więcej o programach Mobilnej szkoły możecie Państwo dowiedzieć się dzięki debacie z udziałem Przemka Staronia, Dawida Łasińskiego
 i Oktawii Gorzeńskiej. Zapraszamy do zapisywania się na stronie: https://operon.pl/Mobilna-Szkola-2021-zapisy