Zgodnie z podstawą programową, uczniowie klas 4–8 szkoły podstawowej powinni umieć przeczytać ze zrozumieniem i zredagować różne formy wypowiedzi. Są tu elementarne umiejętności, które muszą nabyć uczniowie przystępujący do egzaminu ósmoklasisty. Dzieci, które emigrują z rodzinami do Polski z innych państw, nie mówią po polsku wcale albo mają trudność ze swobodnym tworzeniem wypowiedzi pisemnej. Dlatego kolejny kurs Łukasza Szeligi „Projektowanie materiałów rozwijających sprawność w czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu” jest cennym źródłem informacji i skutecznych narzędzi, które mogą Państwo zastosować na lekcji języka polskiego jako obcego albo w klasach, do których uczęszczają uczniowie obcokrajowcy.

 

Przedstawiamy skuteczne techniki rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania u dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji. To praktyczne wskazówki i sprawdzone sposoby.
 

Język polski jako język obcy

Za nauczycielami pierwsze tygodnie pracy w szkole, w tym pierwsze doświadczenia w nauczaniu dzieci i młodzieży niemówiących po polsku. Wielu z Państwa, o czym dowiadujemy się podczas webinarów, mierzy się z barierą komunikacyjną z uczniami obcokrajowcami, a także wyzwaniami, jakie niesie uczenie ich języka polskiego. Skarbnicą pomysłów, jak efektywnie nauczać języka polskiego uczniów z doświadczeniem migracji, jest program Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego w szkole. Podstawy. Autor – Łukasz Szeliga – dzieli się nie tylko wiedzą merytoryczną z zakresu dydaktyki i metodyki, lecz także wieloletnim doświadczeniem pracy z dziećmi i młodzieżą z przeszło 60 państw świata.
 

Techniki i sposoby ułatwiające czytanie ze zrozumieniem 

Nie wystarczy umieć czytać, aby czytać ze zrozumieniem – podkreśla Łukasz Szeliga.

Z pierwszych kursów i webinarów programu dowiedzą się Państwo m.in., jak:

  • upraszczać teksty mówione z myślą o uczniach z zagranicy (pierwszy webinar),
  • rozwijać sprawność rozumienia ze słuchu i mówienia u obcokrajowców (drugi webinar),
  • nauczać gramatyki w taki sposób, żeby aktywizować dzieci i młodzież (pierwszy kurs).

 

Nawet polskojęzyczni uczniowie mogą mieć problemy z rozumieniem czytanego tekstu. W przypadku dzieci i młodzieży, dla których nasz język nie jest ojczystym, trudności mogą być jeszcze większe. Z myślą o polonistach i nauczycielach innych języków powstał kurs Projektowanie materiałów rozwijających sprawność w czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu. Biorąc w nim udział, przekonają się Państwo, jak rozwijać sprawność w czytaniu i pisaniu u uczniów z doświadczeniem migracji.

kurs

 

Co zyskają Państwo dzięki udziałowi w programie na platformie Mobilna Szkoła?

Kurs „Projektowanie materiałów rozwijających sprawność w czytaniu ze zrozumieniem i pisaniu” to kolejna część większej całości, czyli programu „Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego w szkole. Podstawy”. Udział w webinarach i kursach programu jest bezpłatny, a dostęp swobodny – poprzez platformę Mobilna Szkoła. Odpłatne są jedynie zaświadczenia i egzaminy. Zrealizowanie wszystkich ośmiu aktywności programu (cztery webinary i cztery kursy) daje Państwu możliwość uzyskania certyfikatu z zakresu Metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.

Dołączając do grona nauczycielek i nauczycieli, którzy skorzystali z naszego wsparcia, zyskują Państwo nieograniczony dostęp do:

  • webinarów, podczas których nauczyciele mają możliwość zadawania pytań na czacie,
  • materiałów dodatkowych – prezentacji od autora i podsumowania treści,
  • kursów (2–3 moduły – praktyczne ćwiczenia, wskazówki oraz filmy instruktażowe),
  • konsultacji merytorycznych z Łukaszem Szeligą  autorem programu,
  • spotkań live na Facebooku z możliwością rozmowy na żywo z autorem programu.

 

Spotkajmy się na platformie Mobilna szkoła. TUTAJ znajdą Państwo szczegółowe informacje, w tym harmonogram programu „Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego w szkole. Podstawy”.