Nowa matura wciąż rodzi wiele pytań. Wątpliwości nauczycieli są uzasadnione. Trudno nie pogubić się w natłoku niezweryfikowanych informacji. Dlatego zebraliśmy dla Państwa wszystkie kluczowe zmiany zatwierdzone przez CKE, które zostały wprowadzone do nowej matury w formule 2023 z języka polskiego i z matematyki.

 

Od września mierzą się Państwo z nowym wyzwaniem – przygotowaniem maturzystów do egzaminu w dwóch formułach: 2015 (dla absolwentów gimnazjum) oraz 2023 (dla absolwentów szkół podstawowych). O jakich wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjne warto pamiętać? Gdzie szukać aktualnych i rzetelnych informacji?
 

Egzamin maturalny z języka polskiego w formule 2023

Matura ustna z języka polskiego trwa 30 minut i składa się z zestawu dwóch zadań (maksymalnie 30 punktów):

  • polecenie 1. z puli zadań jawnych sprawdza znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej,
  • polecenie 2. dotyczy zagadnienia z literatury lub innych dziedzin sztuki albo języka.

 
Matura pisemna z języka polskiego składa się z dwóch arkuszy.

Pierwszy arkusz zawiera dwa testy:

  • Część 1. Język polski w użyciu (5–7 zadań; maksymalnie 10 punktów). Zawiera dwa teksty na zbliżone tematy oraz polecenia do nich. Sprawdzają one umiejętności uczniów w obszarach: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad pisowni i posługiwania się poprawną polszczyzną. Jedno z zadań polega na napisaniu notatki syntetyzującej.
  • Część 2. Test historycznoliteracki (6–15 zadań; maksymalnie 15 punktów). Test obejmuje co najmniej dwa zadania egzaminacyjne dotyczące każdej z grup okresów literackich. Zadania odnoszą się do krótkich tekstów literackich, nieliterackich czy ikonografii.

 
Drugi arkusz zawiera zadanie polegające na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch podanych tematów (maksymalnie 35 punktów). Tematy nie wskazują konkretnej lektury obowiązkowej – uczeń może wybrać lekturę spośród wszystkich lektur obowiązkowych, jednak musi być to utwór epicki lub dramatyczny.

Czas trwania matury pisemnej z języka polskiego to 240 minut na poziomie podstawowym oraz 210 minut na poziomie rozszerzonym.
 

Egzamin maturalny z matematyki w formule 2023

Arkusz maturalny z matematyki składa się z:

  • zadań otwartych (7–13 zadań; m.in.: zadania z luką, zadania krótkiej odpowiedzi, zadania rozszerzonej odpowiedzi). Można otrzymać za nie 17 punktów;
  • zadań zamkniętych (m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz, zadania na dobieranie). Można otrzymać za nie 29 punktów;
  • jednej lub kilku wiązek zadań składających się z zestawu od 2 do 4 zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym.

 
Podobnie jak w trakcie egzaminu z języka polskiego, podczas matury z matematyki uczeń ma do dyspozycji więcej czasu:

  • część pisemna na poziomie podstawowym – 180 minut;
  • część pisemna na poziomie rozszerzonym – 180 minut.

 

webinary

 
Wiarygodne źródło wiedzy o egzaminie maturalnym w nowej formule

Z łatwością mogą Państwo sprostać zadaniu, jakim jest przygotowanie uczniów do egzaminu w nowej formule. Wystarczy skorzystać z realizowanego na platformie Mobilna szkoła programu Matura 2023. W ten sposób uzyskają Państwo dostęp do najświeższych wytycznych, zweryfikowanych przez ekspertów edukacyjnych i egzaminatorów CKE. Zachęcamy do odtwarzania nagrań oraz zapisywania się na kolejne webinary. Podczas spotkań on-line specjaliści krok po kroku objaśniają zmiany wprowadzone w formule egzaminu oraz strukturze i zasadach oceniania arkuszy maturalnych.

Serdecznie zapraszamy!