Jak nawiązywać relacje, diagnozować potrzeby oraz skutecznie nauczać nowe, zanurzone w cyfrowym świecie pokolenie uczniów z dysleksją? Co zrobić, aby uczyć i udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a przy tym odpowiednio zadbać o swój dobrostan?I wreszcie, jak wykorzystać w edukacji możliwości cyfrowo-analogowe? Na te pytania poznają odpowiedź uczestnicy III edycji programu Szkoła z innowacją pedagogiczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Wszystkie webinary będą dostępne na platformie Mobilna szkoła.

 

III edycja programu Szkoła z innowacją pedagogiczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji „W poszukiwaniu wzajemnego porozumienia i możliwości cyfrowo-analogowej edukacji. Uczymy się razem”.

ptd

Idea programu Szkoła z innowacją pedagogiczną PTD

Udział szkoły w programie to pierwszy krok w budowaniu wizerunku placówki przyjaznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. PTD daje placówce wsparcie w całym procesie: wskazuje kierunki, konsultuje, prezentuje dobre praktyki oraz gwarantuje wymianę doświadczeń w obszarze likwidowania barier edukacyjnych. Jednak przede wszystkim zapewnia odpowiedni poziom opieki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Korzyści z udziału w programie:

  • sieciowanie szkół na skalę ogólnopolską,
  • poprawa jakości pracy szkoły w zakresie pracy z uczniem z ryzykiem dysleksji i dyskalkulii,
  • rozwiązania skutecznie wspierające uczniów z trudnościami w uczeniu się,
  • sprawdzone sposoby na współpracę z rodzicami,
  • certyfikat dla koordynatora/koordynatorki i szkoły,
  • szansa na zadawanie pytań podczas webinarów na żywo,
  • nielimitowany dostęp do nagrań z webinarów.

 Zapisz szkołę do programu

Założenia III edycji programu Szkoła z innowacją pedagogiczną PTD 

Podobnie jak rok temu, bieżąca edycja programu Szkoła z innowacją pedagogiczną PTD koncentruje się na wsparciu nauczycieli realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zwłaszcza na ich dobrostanie. Uczestnicy projektu dowiedzą się również, jak zrozumieć współczesne,zanurzone w technologiach pokolenie uczniów, a także jak pracować z tymi spośród nich, którzy dodatkowo wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności z uczniami z dysleksją. Uczestnicy programu poznają też sprawdzone rozwiązania na wykorzystanie w edukacji możliwości cyfrowo-analogowych.

W tym roku szkolnym hasło przewodnie programu to: „W poszukiwaniu wzajemnego porozumienia i możliwości w cyfrowo-analogowej edukacji. Uczymy się razem”.

Pierwszy webinar już 30 listopada 

Nasze zdrowie zależy w ogromnej mierze od nas, naszego stylu życia, naszych działań, zachowań, nawyków lub ich braku. Od naszych wyborów. Owszem niektórzy z nas mogą posiadać „lepsze” uwarunkowania genetyczne czy tendencje osobowościowe i dzięki temu łatwiej im budować odporność psychofizyczną, jednak w dużej mierze decydują tu przekonania na nasz temat i nasze poczucie sprawstwa. No i działanie. Ono jest determinujące. Dzieląc się swoimi pomysłami i doświadczeniem, chcę wesprzeć Cię w budowaniu odporności, radzeniu sobie z tym, co trudne i nieprzyjemne. Wierzę, że dzięki temu będzie Ci lepiej i łatwiej w tak zmiennym świecie – mówi Marta Młyńska o swoim webinarze.

mlynska ptd

Harmonogram najbliższych webinarów

 Data

 Prowadzący/Prowadząca

Temat webinaru

30.11

Marta Młyńska

Jak budować odporność psychiczną w świecie BANI?

grudzień

Jakub Tylman

Jak pokolorować szkołę

grudzień

Przemek Staroń

Chcę, mogę, zrobię! O budowaniu pewności siebie i sprawstwa

styczeń

Olga Woj

Strategie skutecznego nauczania – jak uczyć w grupie, w której każdy uczy się inaczej

luty

Klaudyna Maculewicz

Grupy mocy – wsparcie od uczniów dla uczniów

marzec

Agnieszka Jankowiak-Maik

Wszyscy potrzebujemy herstorii

kwiecień

Violetta Piasecka

Dyskalkulia a dysleksja w matematyce

 
Wszystkie webinary w ramach programu odbywają się na platformie Mobilna szkoła. Tam też udostępniono nagrania webinarów, które odbyły się w ramach I i II edycji programu Polskiego Towarzystwa Dysleksji, zrealizowanych w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023.

Można dołączyć do programu i wdrażać wszystkie zaplanowane działania – szczegóły TUTAJ – lub skorzystać tylko z webinarów realizowanych na platformie Mobilna szkoła.