Organizacje Eurydice i OECD zebrały i porównały dane dotyczące liczby godzin przeznaczanych na nauczanie obowiązkowe poszczególnych przedmiotów. Badanie objęło 32 kraje wchodzące w skład Eurydice.

Na jego potrzeby nazwy przedmiotów ujednolicono. Są to:

– czytanie, pisanie i literatura,

– matematyka,

– nauki przyrodnicze,

– nauki społeczne,

– pierwszy język obcy,

– drugi język obcy,

– wychowanie fizyczne i zdrowotne,

– wychowanie artystyczne,

– religia/etyka.

Liczba godzin została przedstawiona na czytelnych wykresach liniowych.

Z raportem (w języku angielskim) można się zapoznać na stronie Eurydice.