Ważne aspekty w nauce języków obcych to nie wyszukane słówka i stosowanie skomplikowanych reguł gramatycznych, lecz mówienie prosto i precyzyjnie z zastosowaniem myślenia refleksyjnego.

 

 

Korzyści z posługiwania się drugim językiem 

mezczyzna i kobieta mowiacy w obcych jezykach

Znajomość przynajmniej jednego języka obcego to dziś jedna z kluczowych umiejętności. Założyciel szkoły językowej pracującej na podstawie autorskiego programu nabywania umiejętności posługiwania się językiem obcym – Jędrzej Stępień – przekonywał nas o tym, że aby poznać drugi język, nie trzeba najpierw nauczyć się słówek i gramatyki. Wystarczy wejść w kontakt z ludźmi. Pisaliśmy o tym
w artykule Eksperymentalna metoda nauki języka obcego. Innym razem dowodził, że oprócz porozumienia bez barier z ludźmi z innych krajów, ucząc się języków obcych trenujemy swój umysł. Dzięki temu poszerzamy obszary mózgu odpowiedzialne za gromadzenie i przetwarzanie informacji. To język świadczy o naszej odrębności w sposobie myślenia – jest narzędziem służącym refleksji. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w artykule Nauka języków obcych – więcej niż praktyczność.

 

Im prościej, tym lepiej

Tym razem Jędrzej Stępień przekonuje nas, że ucząc się i ucząc innych drugiego języka, warto pracować nad klarownością wypowiedzi, niezależnie od słówek i gramatyki. Według autora mówienie proste i zrozumiałe charakteryzuje się tym, że:

  • w wypowiedzi widać wyraźnie połączenia przyczynowo-skutkowe
  • tok myślenia jest logiczny
  • nadawca stosuje krótkie zdania
  • nadawca stosuje poprawną intonację (pauzy w odpowiednich momentach, poprawnie rozkłada akcent)
  • nadawca jest skoncentrowany na wątku.

 
Co ważne, abyśmy zrozumieli wypowiedź, nadawca nie musi stosować wyszukanego słownictwa czy reguł gramatycznych (poza pewną niezbędną dozą gramatyki). To znaczy, że sam język odgrywa tutaj drugorzędną rolę. Wrażenie robi na nas swoboda znajdowania odpowiednich słówek w odpowiednim czasie, a nie ich nadmierne bogactwo (…) tym, co imponuje, nie jest język, lecz komunikacja – podkreśla Jędrzej Stępień. Aby komunikować się jasno i zrozumiale, należy stosować myślenie refleksyjne. Jaką rolę w uczeniu się języków obcych odgrywa myślenie refleksyjne i czym są pytania edukacyjne? Zapraszamy do lektury artykułu Jędrzeja Stępnia opublikowanego w magazynie Wszystko Co Najważniejsze Nauka języków obcych jest dziś w większości pozbawiona refleksji. Zachęcamy Państwa także do przeczytania innych tekstów autora związanych
z nauką języków. Polecamy Konwersacje na francuskim targu oraz Język, czyli narzędzie myślenia.

 

Źródło:

WCN