Tuż przed Wielkanocą Sejm przyjął projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

Od 1 września 2016 r. nauczyciele nie mają już obowiązku prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i rozliczania się z nich.

Nowe przepisy dotyczą także postępowania dyscyplinarnego. Przewidziano w nich m.in. utworzenie ogólnopolskiego rejestru osób ukaranych dyscyplinarnie.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie nagrody pieniężnej dla nauczycieli uhonorowanych tytułem profesora oświaty w wysokości 18 tys. zł.

Szczegóły na stronie ministerstwa.