W związku ze zmianą przepisów dotyczących żywienia uczniów w szkołach lub placówkach należy dostosować umowy z firmami cateringowymi.

Obowiązujące umowy dyrektorzy muszą odpowiednio aneksować lub podpisać nowe. Nie ma uniwersalnych zapisów, które sprawdzą się w każdej umowie. Warto jednak projektując aneks czy sprawdzając treść obecnej umowy z firmą cateringową, zwrócić uwagę na kilka elementów wymagających weryfikacji i w razie potrzeby – modyfikacji. Stosowne zapisy powinny znaleźć się w umowach o usługę cateringową, które warto uszczegółowić, poszerzyć o zapisy wynikające z nowego rozporządzenia z Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r.

Szczegóły na stronie Oświata i prawo.