Natura jest eksploatowana przez człowieka zbyt intensywnie. Nieograniczona konsumpcja dewastuje świat przyszłych pokoleń – dlatego to właśnie dzieci i młodzież powinniśmy uczyć dbania o przyrodę.

 

Utracone bogactwo polskiej przyrody 
dlon trzymajaca przezroczysta kule ziemska na tle przyrody

Na całym świcie można zauważyć gwałtowne przyspieszenie wymierania gatunków roślin i zwierząt.
Z roku na rok ten proces przyspiesza. „Ten dramatyczny obraz w 91 proc. przypadków jest spowodowany niszczeniem i przekształcaniem siedlisk przez człowieka” – podkreśla profesor Zygmunt Kącki. Dlatego warto, uczyć młode pokolenia racjonalnego gospodarowania przestrzenią i dbania o faunę i florę. Rośliny i zwierzęta są ofiarami zachłanności i egoizmu człowieka. Warto jednak uświadamiać uczniom, że niszcząc środowisko, niszczymy swój świat. „Nie powinniśmy czekać na zmiany wprowadzone przez międzynarodowe organizacje czy decydentów. Mamy nasze środowisko, o które należy zadbać. Nasze rośliny i zwierzęta. Każdy może przyczynić się do zachowania swoistej, lokalnej bioróżnorodności, wspierając ochronę przyrody i klimatu” – zachęca profesor Zygmunt Kącki.
 

Liga Ochrony Przyrody

Państwo – niezależnie od tego, czy są nauczycielami przedmiotów przyrodniczych, czy humanistycznych – mają szansę dotrzeć do młodych ludzi i pokazać im przykładowe pozytywne działania na rzecz środowiska. Jednym z najlepszych wzorów są Liderzy Ochrony Przyrody. W tym roku za działalność za 2018 tytuł lidera został przyznany najstarszej organizacji ekologicznej w Polsce – Lidze Ochrony Przyrody. Przypominamy, że za miesiąc – 9 stycznia – LOP będzie obchodzić 91 urodziny. To dobra okazja, aby zorganizować w szkole lekcje na temat sposobów dbania o środowisko czy opowiedzieć o działalności Ligii Ochrony Przyrody. Zadajmy sobie i uczniom pytanie – dlaczego warto i jak dbać o naturę?

Zachęcamy do lektury artykułu autorstwa profesora Zygmunta Kąckiego Utracone bogactwo polskiej przyrody, który został opublikowany
w magazynie Wszystko Co Najważniejsze.