Rozmowy o obawach związanych z upływem lat w zawodzie nauczyciela nie są ani łatwe, ani popularne. Z pewnością, tak jak we wszystkich zawodach, tak i w nauczycielstwie istnieje obawa przed konkurencją oraz popadnięciem w zawodową rutynę. Jednak według Rolanda Maszki „piękno edukacji wyraża się również w tym, że stare spotyka się z nowym, to, co tradycyjne, z tym, co nowoczesne.”

Zapraszamy do lektury artykułu Rolanda Maszki Nauczyciel jest nauczycielem dopóty, dopóki zostaje mistrzem na portalu wszystkoconajwazniewjsze.pl.